Giới thiệu chung

Phòng ban

Hệ thống văn bản

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2775002
Đang online: 14
Hệ thống văn bản
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 16 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 13/QĐ-SKHĐT 06/02/2017 Quyết định về việc phân công công chức tiếp công dân thường xuyên năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
2 08/TB-SKHĐT 06/02/2017 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng năm 2017 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi
3 1115/KLTT-SKHĐT 01/09/2015 Kết luận thanh tra công tác quản lý và thực hiện 04 Dự án: Đường Thanh An - Thác Trắng; Đường Hóc Nhiêu - Ruộng Gò; Làm mới tuyến Suối Tía thôn 3 xã Long Hiệp (giai đoạn 1); Kênh mương nội đồng Ruộng Thủ, huyện Minh Long
4 1430/KLKT-SKHĐT 20/12/2013 Kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
5 1392/KLKT-SKHĐT 10/12/2013 Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Đăng ký doanh nghiệp sau đăng ký thành lập và thự hiện các nội dung dự án đầu tư sau đăng ký đầu tư
6 1063/KLKT-SKHĐT 07/10/2013 Kết luận kiểm tra việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2012 và 2013 đối với nguồn vốn được phân cấp cho các huyện, thành phố tại các Quyết định số: 259/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 và 304/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh
7 66/QĐ-SKHĐT 03/10/2013 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
8 1401/QĐ-UBND 30/09/2013 Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi
9 20/2013/QĐ-UBND 07/05/2013 Ban hành một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi
10 338/QĐ-UBND 12/03/2013 Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua năm 2012
11 426/QĐ-UBND 23/03/2012 Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2011
12 04/QĐ-SKHĐT 12/01/2012 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011
13 07/2011/QĐ-UBND 07/03/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
14 102/2007/NĐ-CP 14/06/2007 Nghị định Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ
15 53/2007/NĐ-CP 04/04/2007 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
16 60/2005/QH11 29/11/2005 Luật Doanh nghiệp 2005
Phim tư liệu
Khám phá đảo Lý Sơn

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đăng Lộc - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Nghiêm - TP. Quảng Ngãi