Giới thiệu chung

Phòng ban

Hệ thống văn bản

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2829932
Đang online: 6
Đăng ngày: 20/01/2017

Ngày 11/01/2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về Quy định một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; theo đó:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quy định một số nhiệm vụ về kế hoạch vốn đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế và dự toán xây dựng; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; quản lý tiến độ và chất lượng công trình; thanh toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành; xử lý vi phạm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và các dự án sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung quyết định quy định cụ thể về kế hoạch vốn đầu tư hàng năm; điều kiện và nguyên tắc được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm; Chủ trương đầu tư; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thiết kế dự án; thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế dự án; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở; thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng; điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách; điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng; Quản lý tiến độ và chất lượng công trình xây dựng; tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư xây dựng và Quyết toán dự án hoàn thành.

Đối với xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư, quyết định nêu rõ: Giải ngân không hết vốn của kế hoạch vốn năm được giao hoặc để nợ đọng trong xây dựng công trình mà lỗi thuộc về chủ đầu tư; không thực hiện nghiêm túc việc thanh toán hoặc thu hồi các khoản đã tạm ứng quá thời hạn; vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán; triển khai thực hiện dự án khi chưa đảm bảo điều kiện về mặt bằng xây dựng thì tùy theo mức độ mà UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý. Chịu trách nhiệm bồi thường phần giá trị lãng phí, thất thoát do lỗi của mình gây nên. Đối với cán bộ quản lý dự án trực tiếp, nếu có dự án tồn đọng chưa quyết toán vượt quá thời gian quy định mà không phải do nguyên nhân khách quan, thì phải kiểm điểm, đồng thời không được phân công quản lý dự án mới cho đến khi hoàn thành việc quyết toán dự án hoàn thành. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về thực hiện chế độ báo cáo chậm trễ hoặc báo cáo kém chất lượng, không cung cấp kịp thời thông tin các vi phạm liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng do đơn vị mình làm chủ đầu tư, để đăng tải trên Báo Đấu thầu, Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

Xử lý vi phạm đối với nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn xây dựng công trình và tổ chức làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Đối với nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn xây dựng công trình được thực hiện theo quy định hiện hành. Đối với tổ chức làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm trễ bàn giao mặt bằng cho chủ dự án theo hợp đồng đã được ký kết, ngoài phạt vi phạm theo hợp đồng, phải thông báo cho cơ quan chủ quản biết để nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm của người đứng đầu và có hình thức xử lý theo quy định.

 Về Xử lý chuyển tiếp: Các dự án đầu tư và xây dựng đã được phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang thì không phải làm thủ tục phê duyệt lại dự án, các công việc tiếp theo được thực hiện theo Quy định này và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan. Các dự án đầu tư và xây dựng chưa được phê duyệt thì thực hiện theo quy định tại Quy định này và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan.

 Công tác báo cáo, trực báo: Các Sở, Ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Kho bạc Nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm gửi UBND tỉnh; đồng thời gửi cho các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực hiện chế độ giao ban về quản lý đầu tư và xây dựng định kỳ do UBND tỉnh chủ trì; ngoài ra tuỳ tình hình thực tế việc triển khai các dự án đầu tư do tỉnh quản lý, UBND tỉnh còn tổ chức họp giao ban đột xuất. UBND các huyện, thành phố, sở, ngành tổ chức họp giao ban đối với những công trình do đơn vị mình quản lý.

 Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ các đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả và bảo đảm mục tiêu kế hoạch đã giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưa phù hợp thì các Sở, ngành, cơ quan, địa phương kiến nghị với UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Quyết định gồm 03 chương, 25 điều có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2017; thay thế các Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013, số 360/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 và Công văn số 2194/UBND-CNXD ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh./.

Ngô Anh-​VHXH

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Tham dự chương trình "Khởi nghiệp cùng chuyên gia" số 03 năm 2018​1859-SKHDT-DKKD.pdfGiấy mời kèm theo.pdf

 

   

​Tham dự chương trình "Khởi nghiệp cùng chuyên gia" số 02 năm 2018​96-GM-SKHĐT.pdfGiấy mời kèm theo.pdf

 

   

​Dự kiến kế hoạch vốn ĐTPT Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2019​ dự kiến kế hoạch.rardự kiến kế hoạch và phụ lục kèm theo.rar

 

   

​Rà soát điều chỉnh kế hoạch và danh mục công trình được bố trí vốn thu hồi nợ ứng trước ngân sách trung ương thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững  năm 2018​mail-wed.rarNội dung đính kèm.rar

 

   
Thông báo mở khóa đào tạo Chương trình X-Startup@Social200-CEO Entrepreneur​ (Click vào để lấy thông báo và phiếu đăng ký tham dự)​

 

   
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Click vào để lấy dự thảo Quyết định​)

 

Phim tư liệu
Khám phá đảo Lý Sơn

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đăng Lộc - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Nghiêm - TP. Quảng Ngãi