Giới thiệu chung

Phòng ban

Hệ thống văn bản

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2846503
Đang online: 2
Đăng ngày: 28/04/2017
Ngày vừa 14/02/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số: 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn Quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư bao gm: Thông tư này hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trung hạn và hàng năm; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư cấp xã thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Căn cứ lập kế hoạch đầu tư cấp xã, bao gồm: Các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các quy hoạch có liên quan và đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mục tiêu, đối tượng và tiêu chí của các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên các dự án gắn với phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập của người dân; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn trước; nhu cầu và dự báo khả năng cân đối vốn (ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, huyện, xã, dân góp và các nguồn vốn hợp pháp khác) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư cấp xã: Có sự tham gia của các tổ chức và cộng đồng dân cư trên địa bàn thôn, xã; thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch; đảm bảo khả năng cân đối nguồn lực của các cấp, khả năng đóng góp nguồn lực của cộng đồng.

Nội dung kế hoạch đầu tư cấp xã: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư cấp xã giai đoạn trước; mục tiêu, định hướng đầu tư trong kế hoạch trung hạn/hàng năm; giải pháp và kiến nghị; danh mục dự án đầu tư.

Quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã, bao gồm các bước:

1) Đơn vị lập kế hoạch(Tổ kế hoạch thôn Ban quản lý cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia), căn cứ hướng dẫn của cấp trên về lập kế hoạch đầu tư công; Ban quản lý xã thực hiện các nhiệm vụ: Thông tin cho Tổ kế hoạch thôn về dự kiến ngân sách của xã, dự kiến mức hỗ trợ cho thôn; hướng dẫn cách thức lựa chọn, ưu tiên các dự án đầu tư, cách thức tổ chức các cuộc họp đối với người dân nhằm đảm bảo các nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư cấp xã có sự tham gia của cộng đồng.

2) Họp kế hoạch cấp thôn: Căn cứ hướng dẫn của Ban quản lý xã, Tổ kế hoạch thôn tổ chức họp thôn với thành phần là đại diện các hộ dân, cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn hoặc có liên quan (các cuộc họp thôn có thể được tổ chức lồng ghép với các cuộc họp có nội dung khác của thôn).

3) Dự thảo kế hoạch đầu tư cấp xã: Dựa trên căn cứ, nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư cấp xã và đề xuất của các thôn, Ban quản lý xã dự thảo kế hoạch đầu tư cấp xã theo các nội dung quy định.

4) Họp kế hoạch cấp xã: Cuộc họp kế hoạch cấp xã được tổ chức nhằm lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án và hoàn thiện kế hoạch đầu tư cấp xã; thứ tự ưu tiên các dự án thực hiện theo quy định Luật Đầu tư công.

5) Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng, ly ý kiến cấp trên và tổng hợp kế hoạch đầu tư cấp xã

6) Ủy ban nhân dân xã xem xét dự thảo kế hoạch đầu tư cấp xã và trình Hội đồng nhân dân xã để xin ý kiến; căn cứ ý kiến của Hội đồng nhân dân xã (hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân xã), Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo hoàn chỉnh Dự thảo kế hoạch đầu tư cấp xã gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện để lấy ý kiến.

7) Căn cứ ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã hoàn thiện kế hoạch đầu tư cấp xã, trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua và sau đó gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công của huyện theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định 77/2015/NĐ-CP.

Thông tư gồm 08 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 02/4/2017.

Ngô Anh ​VHXH

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Khẩn trương cung cấp thông tin gửi Kiểm toán Khu vực III​ KIEM TOAN.rarKIEM TOAN.rar

 

   

​Hướng dẫn lập đề xuất chủ trương đầu tư Danh mục dự án khởi công mới năm 2020 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Đăng bài.rarVăn bản đính kèm.rar

 

   

​Tham dự chương trình "Khởi nghiệp cùng chuyên gia" số 03 năm 2018​1859-SKHDT-DKKD.pdfGiấy mời kèm theo.pdf

 

   

​Tham dự chương trình "Khởi nghiệp cùng chuyên gia" số 02 năm 2018​96-GM-SKHĐT.pdfGiấy mời kèm theo.pdf

 

   

​Dự kiến kế hoạch vốn ĐTPT Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2019​ dự kiến kế hoạch.rardự kiến kế hoạch và phụ lục kèm theo.rar

 

   

​Rà soát điều chỉnh kế hoạch và danh mục công trình được bố trí vốn thu hồi nợ ứng trước ngân sách trung ương thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững  năm 2018​mail-wed.rarNội dung đính kèm.rar

 

Phim tư liệu
Khám phá đảo Lý Sơn

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đăng Lộc - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Nghiêm - TP. Quảng Ngãi