Giới thiệu chung

Phòng ban

Hệ thống văn bản

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2700316
Đang online: 7
Đăng ngày: 15/12/2017
Năm 2017, thực hiện Quy chế quản lý, điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 41/2016/QĐ-Ttg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành các nội dung liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo việc triển khai thực hiện Chương trình đúng quy định với chất lượng và tiến độ thực hiện ngày càng được cải thiện.​

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/7/2017). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 làm cơ sở cho các địa phương, sở ngành triển khai thực hiện.

Đến nay, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyêt.  


Bên cạnh đó, ngày 06/02/2017 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định số 119/QĐ-UBND ban hành danh mục, loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/NĐ-CP của Chính phủ đối với việc thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi giai đoạn 2016-2020, nhằm tạo điều kiện tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Đồng thời, UBND tỉnh ban hành Quy trình lập kế hoạch thực hiện các chương tình MTQG trên địa bàn cấp xã; Quy định về phân cấp thực hiện các Chương trình MTQG tại địa phương và Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm giúp người dân tham gia vào việc lập kế hoạch, đảm bảo công tác lập kế hoạch phù hợp với thực tế, đáp ứng nguyện vọng người dân, cũng như trao quyền tực chủ cho địa phương, chú trọng giám sát nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả Chương trình.


Tuy nhiên, với nguồn lực Chương trình hạn chế, trong khi nhu cầu còn quá lớn, do vậy, tỉnh cần có giải pháp huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu của Chương trình. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu nội dung này. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, dự kiến sẽ hoàn thành trong quí I năm 2018.


Qua tổng kết, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2016; căn cứ tình hình thực hiện chương trình trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các cơ chế chính sách đặc thù riêng, như  ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020;  Đề án thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn 02 huyện: Sơn Tây và Tây Trà trong năm 2018; Quy định hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.


Với quan điểm và sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, tin tưởng rằng, Chương trình Mục tiêu quốc gia sẽ được triển khai tốt, hiệu quả trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến./.


​Phòng KGVX

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Kết luận Thanh tra tại huyện Trà Bồng Ket luan thanh tra (1).rarTải file đính kèm.rar

 

   

Báo cáo tổ chức triển khai Luật hỗ trợ Doanh nghiệp​ nhỏ và vừa Bao cao.rarTải file đính kèm.rar

 

   

​Quyết định Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bố trí vốn đối ứng thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 113-QD-SKHDT.pdfTải file Quyết định đính kèm.pdf

 

   

Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019​ huong dan KH DTC 2019.rarTải file đính kèm.rar

 

   

​Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển KTXH; kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch 2019​ bao cao giua ky.rarTải file đính kèm.rar

 

Phim tư liệu
Khám phá đảo Lý Sơn

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đăng Lộc - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Nghiêm - TP. Quảng Ngãi