Giới thiệu chung

Phòng ban

Hệ thống văn bản

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2687412
Đang online: 6
Đăng ngày: 12/06/2017
Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã công bố Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia, thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển; xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững.

Theo đó, Kế hoạch bao gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam, trong đó trọng tâm là chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững; bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi; đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho mọi người; đồng thời tăng quyền, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nhằm đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước, hệ thống vệ sinh cho mọi người; đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả mọi người; đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống, làm việc an toàn... Ngoài ra, Kế hoạch cũng hướng tới mục tiêu đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững; bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững; thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình, có sự tham gia ở các cấp; tăng cường phương thức thực hiện, thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

Để đạt những mục tiêu trên, trong giai đoạn 2017-2020, Chỉnh phủ yêu cầu các Bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức sẽ xây dựng các chương trình, đề án, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030; triển khai những hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục tiêu phát triển bền vững và Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; phát triển nguồn nhân lực...

(Chi tiết có file đính kèm)622.signed.pdf622.signed.pdf

Hoài Việt - THQH

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Kết luận Thanh tra tại huyện Trà Bồng Ket luan thanh tra (1).rarTải file đính kèm.rar

 

   

Báo cáo tổ chức triển khai Luật hỗ trợ Doanh nghiệp​ nhỏ và vừa Bao cao.rarTải file đính kèm.rar

 

   

​Quyết định Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bố trí vốn đối ứng thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 113-QD-SKHDT.pdfTải file Quyết định đính kèm.pdf

 

   

Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019​ huong dan KH DTC 2019.rarTải file đính kèm.rar

 

   

​Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển KTXH; kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch 2019​ bao cao giua ky.rarTải file đính kèm.rar

 

Phim tư liệu
Khám phá đảo Lý Sơn

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đăng Lộc - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Nghiêm - TP. Quảng Ngãi