Giới thiệu chung

Phòng ban

Hệ thống văn bản

Thủ tục hành chính

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2629699
Đang online: 5
Đăng ngày: 12/06/2017
Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã công bố Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia, thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển; xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững.

Theo đó, Kế hoạch bao gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam, trong đó trọng tâm là chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững; bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi; đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho mọi người; đồng thời tăng quyền, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nhằm đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước, hệ thống vệ sinh cho mọi người; đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả mọi người; đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống, làm việc an toàn... Ngoài ra, Kế hoạch cũng hướng tới mục tiêu đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững; bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững; thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình, có sự tham gia ở các cấp; tăng cường phương thức thực hiện, thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

Để đạt những mục tiêu trên, trong giai đoạn 2017-2020, Chỉnh phủ yêu cầu các Bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức sẽ xây dựng các chương trình, đề án, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030; triển khai những hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục tiêu phát triển bền vững và Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; phát triển nguồn nhân lực...

(Chi tiết có file đính kèm)622.signed.pdf622.signed.pdf

Hoài Việt - THQH

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Tài liệu triển khai Luật Quy hoạch​ TAI LIEU TRIEN KHAI LUAT QUY HOACH.rarTải tài liệu đính kèm.rar

 

   

​Báo cáo kịch bản tăng trưởng KTXH năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi Xay dung kich ban tang truong theo tung quy.rarTải file đính kèm.rar

 

   

​Thông báo mở lớp bồi dưỡng "Quản trị Doanh nghiệp"​Mo lop Quan tri DN.rarTải file đính kèm.rar

 

   

​Thông báo mở lớp bồi dưỡng "Khởi sự doanh nghiệp"​ Mơ lop KSDN.rarTải File đính kèm.rar

 

   

​Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2017 và ý kiến đóng góp về chương trình bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân  tỉnh Quảng Ngãi 2017 ​MAU BAO CAO DOANH NGHIEP.docxMAU BAO CAO DOANH NGHIEP.docx

 

Phim tư liệu
Khám phá đảo Lý Sơn

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đăng Lộc - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Nghiêm - TP. Quảng Ngãi