Giới thiệu chung

Phòng ban

Hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết website
Thông tin tiện ích

Đăng ngày: 26/09/2016
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 về việc ban hành quy định thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.​

Quy định này quy định về một số nội dung xác định giá trị Dự án đầu tư xây dựng theo hình thứcXây dựng - Chuyển giao; giá trị quỹ đất thanh toán; cơ quan thực hiện; quy trình, thủ tục xác định giá trị quỹ đất và thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đối với những nội dung không có trong Quy định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao.
Quy định nêu rõ, quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư gồm: Đất chưa giải phóng mặt bằng thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, Nhà nước thực hiện thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai; Đất đã giải phóng mặt bằng thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật về đất đai; Đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ sử dụng để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới.
Quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư được áp dụng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc lựa chọn quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư phải đảm bảo hai điều kiện sau: Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và giá trị quỹ đất thanh toán tương đương với giá trị Dự án BT được duyệt.
Nguyên tắc thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất: Việc thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa giá trị Dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán; Thời điểm thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất là thời điểm UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư. Thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất được triển khai đồng thời hoặc sau khi hoàn thành Dự án BT theo quy định.
Bên cạnh đó, quy định cụ thể về xác định giá trị Dự án BT và cơ quan chủ trì xác định giá trị Dự án BT, quyết toán vốn đầu tư Dự án BT. Việc xác định giá trị Dự án BT được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Mục 1, Chương II Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Giá trị dự án BT không thay đổi kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định; trừ trường hợp có văn bản của UBND tỉnh cho phép điều chỉnh quy mô, thiết kế kỹ thuật của Dự án BT, khoản lãi vay trong phương án tài chính của Hợp đồng BT dẫn đến thay đổi giá trị Dự án BT.
Giá trị Dự án BT để thanh toán là giá trị Dự án BT được quyết toán theo quy định về quyết toán vốn đầu tư các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Xác định giá trị dự toán BT trong thành phần dự án BT do Sở quản lý chuyên ngành chủ trì thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan; Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư Dự án BT quy định do Sở Tài chính chủ trì thực hiện.
Quy định về xác định giá trị quỹ đất thanh toán Dự án BT và cơ quan chủ trì xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá trị quỹ đất thanh toán Dự án BT,…
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2016.
Vỹ Lượng-ĐKKD 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Thông báo mở lớp bồi dưỡng "Quản trị Doanh nghiệp"​ TB mở lớp.rarTải file đính kèm.rar

 

   

Hướng dẫn Báo cáo đánh giá tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 (phục vụ họp UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và giao kế hoạch năm 2020)​ File đính kèm KTXH.rarFile đính kèm.rar

 

   
Lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025​ File đính kèm.rarBiểu mẫu đính kèm.rar

 

   

Phối hợp cung cấp tài liệu phục vụ việc xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2030 (lần 3) ​PHOI HOP CUNG CAP TAI LIEU - KHTT.rarfile đính kèm.rar

 

   

​Hướng dẫn báo cáo tình hình và kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX​ HUONG DAN BAO CAO KTXH 5 NAM - NQ01.rarKèm theo hướng dẫn.rar

 

   

​Báo cáo thành tựu kinh tế - xã hội sau 30 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 – 01/7/2019)​GUI WEBSITE.rarFile đính kèm.rar

 

Phim đầu tư
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Anh)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2961210
Đang online: 7

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi.
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Mỹ Ái - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Nghiêm - TP. Quảng Ngãi