Giới thiệu chung

Phòng ban

Hệ thống văn bản

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2662990
Đang online: 6
Đăng ngày: 07/04/2017
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định​ số 612/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 phê duyệt và ban hành các tập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình  công trình Trường học mầm non, mẫu giáo; các công trình xây dựng đường giao thông nông thôn và công trình kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Quyết định này được triển khai trên cơ sở Nghị định số: 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế đặc thù trong quản đầu tư xây dựng đối với một sdự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Nhằm quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp (gọi tắt là dự án nhóm C quy mô nhỏ).

Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng Công trình Trường học mầm non, mẫu giáo; Công trình xây dựng đường giao thông nông thôn và Công trình kiên cố hóa kênh mương loại III; thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án áp dụng thiết kế này phải nằm trên địa bàn 01 xã và do Ủy ban nhân dân xã quản lý; kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; sử dụng một phần ngân sách Nhà nước, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác, có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân. Phần kinh phí đóng góp của nhân dân có thể bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền; và thuộc danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù tại Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mo hinh mau Truong mau giao.jpg

Căn cứ Quyết định trên, giao Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo lĩnh vực quản lý công bố các tập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nêu trên để các tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kèm theo Quyết định này./.

Ngô Anh - KGVX​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 BAO CAO 6 THANG - GUI WEBSITE SO.rarTải file đính kèm

 

   

​Thẩm định hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. ​guisotuphap.rarTải file đính kèm.rar

 

   

Rà soát, bổ sung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2017​​RA SOAT BC KTXH 2017 (TINH DEN 31.12.2017) PHUC VU HOP HDND GIUA NAM.rarTải file đính kèm.rar

 

   

​Báo cáo kịch bản tăng trưởng KTXH năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi Xay dung kich ban tang truong theo tung quy.rarTải file đính kèm.rar

 

Phim tư liệu
Khám phá đảo Lý Sơn

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đăng Lộc - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Nghiêm - TP. Quảng Ngãi