Giới thiệu chung

Phòng ban

Hệ thống văn bản

Thủ tục hành chính

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2615023
Đang online: 9
Đăng ngày: 07/04/2017
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định​ số 612/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 phê duyệt và ban hành các tập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình  công trình Trường học mầm non, mẫu giáo; các công trình xây dựng đường giao thông nông thôn và công trình kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Quyết định này được triển khai trên cơ sở Nghị định số: 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế đặc thù trong quản đầu tư xây dựng đối với một sdự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Nhằm quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp (gọi tắt là dự án nhóm C quy mô nhỏ).

Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng Công trình Trường học mầm non, mẫu giáo; Công trình xây dựng đường giao thông nông thôn và Công trình kiên cố hóa kênh mương loại III; thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án áp dụng thiết kế này phải nằm trên địa bàn 01 xã và do Ủy ban nhân dân xã quản lý; kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; sử dụng một phần ngân sách Nhà nước, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác, có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân. Phần kinh phí đóng góp của nhân dân có thể bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền; và thuộc danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù tại Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mo hinh mau Truong mau giao.jpg

Căn cứ Quyết định trên, giao Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo lĩnh vực quản lý công bố các tập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nêu trên để các tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình kèm theo Quyết định này./.

Ngô Anh - KGVX​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2017 và ý kiến đóng góp về chương trình bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân  tỉnh Quảng Ngãi 2017 ​MAU BAO CAO DOANH NGHIEP.docxMAU BAO CAO DOANH NGHIEP.docx

 

   

​Phiếu đăng ký tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp/ khởi sự doanh nghiệp​ (dành cho các tổ chức/ doanh nghiệp nhỏ và vừa)PHIEU ĐĂNG KY THAM GIA LOP HOC NAM 2018.docxPHIEU ĐĂNG KY THAM GIA.docx

 

 

   

​Rà soát, phân khai chỉ tiêu kế hoạch KTXH năm 2018 .(File đính kèm)​

 

   

Tình hình đăng ký, giải thể và tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tháng 9 năm 2017. File đính kèm

 

   

​Hướng dẫn Báo cáo đánh giá tình hình KT-XH năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018​ 02. BIEU HUONG DAN KTXH 2017, KH2018.xls Tải file đính kèm​

 

Phim tư liệu
Khám phá đảo Lý Sơn

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đăng Lộc - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Nghiêm - TP. Quảng Ngãi