Giới thiệu chung

Phòng ban

Hệ thống văn bản

Thủ tục hành chính

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin nổi bật
​Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015. Luật Doanh nghiệp năm 2014 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật Doanh nghiệp 2005, tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế.
Thông tin đầu tư
Ngày 01/7/2015, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (gọi tắt là Luật Đầu tư) có hiệu lực thi hành. Hiện nay, Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật đầu tư đang trong quá trình dự thảo, chưa được ban hành. Do vậy, ngày 30/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 4366/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư.

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Trong 2 ngày 26-27/5, tại thành phố Nha Trang - Khánh Hòa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức hội thảo phổ biến nội dung các mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) mua sắm hàng hóa và xây lắp áp dụng cho các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn của WB, ADB.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Từ đầu năm 2015 đến nay, tình hình thu hút FDI đầu tư vào tỉnh tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014; đã cấp mới 6 Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp FDI với tổng vốn đầu tư 72,68 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2014 (01 dự án/15,79 triệu USD) thì số dự án cấp mới 6 tháng đầu năm 2015 tăng cả về số lượng lẫn tổng vốn đầu tư (06 dự án/72,68 triệu USD ). Đây cũng là tín hiệu đáng phấn khởi về thu hút đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2015.

ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015. Luật Doanh nghiệp năm 2014 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật Doanh nghiệp 2005, tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hỗ trợ phát triển chính thức

Trong ba tháng đầu năm 2015, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp mới 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,65 triệu USD. Cụ thể là: Dự án thành lập công ty TNHH Global Eco Energy (Hàn Quốc - vốn đăng ký 1,5 triệu USD) và DA Dịch vụ Kỹ thuật VINSTAR của Công ty TNHH Vinstar Engineering Services PTE.LTD (Singapore – 1 triệu USD) và Dự án Kizuna mở rộng (Nhật Bản – 3,147 triệu USD).

Văn hoá xã hội
Ngày 14/5/2015, phòng Kế hoạch Văn hóa-Xã hội Sở kế hoạch và Đầu tư tham gia đoàn kiểm tra, thẩm định trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia của UBND tỉnh Quảng Ngãi do đồng chí Vũ Đức Tế - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thẩm định 02 trường mầm non của huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa đạt chuẩn Quốc gia, đó là: Trường mầm non Tịnh Đông và trường mầm non Nghĩa Thương (kiểm tra công nhận mới). Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu theo các tiêu chuẩn quy định tại Quy chế công nhận trường mầm non học đạt chuẩn Quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 8 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm 5 tiêu chí:

Thông tin cần biết

 

   

​Ngày 14/7/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 809/SKHĐT-VX về việc báo cáo tổng kế, đánh giá Kết quả thực hiện CTMTQG giai đoạn 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020.

(Kèm theo Đề cương và biểu mẫu hướng dẫn)

 

   
Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu (có biểu mẫu đính kèm) thực hiện đầu tư theo Luật đầu tư tại công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015.

 

   
​Ngày 22/6/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số  714/SKHĐT-TH về việc lập Kế hoạch phát triển KT- XH và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.

 

   
​Ngày 09/6/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 656/SKHĐT-VP Về việc xây dựng Đề án Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và hằng năm.

(Kèm theo Công văn và biểu mẫu) 

 

   
​Ngày 21/5/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 539/SKHĐT-TH về việc cung cấp thông tin phục vụ kiểm toán​ (Kèm theo Công văn số 539/SKHĐT-TH và biểu mẫu)

 

Phim tư liệu
Khám phá đảo Lý Sơn

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đăng Lộc - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Nghiêm - TP. Quảng Ngãi