Giới thiệu chung

Phòng ban

Hệ thống văn bản

Thủ tục hành chính

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2424063
Đang online: 6
Tin nổi bật
​Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thi  tuyển công chức làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:
ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Trong tháng 3 có 77 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; trong đó, có 05 Doanh nghiệp tư nhân, 36 Công ty TNHH một thành viên, 31 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và 5 Công ty cổ phần (có danh sách kèm theo). Lũy kế từ đầu năm đến nay đã có 188 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13,94% so với cùng kỳ năm 2016.

Thông tin cần biết
   
​Ngày 09/5/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 694/SKHĐT-TH về việc hướng dẫn báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH; kế hoạch đầu tư phát triển 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2017.

 

 

   
​Ngày 05/5/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 668/SKHĐT-KGVX về việc Góp ý ban hành Quy định về phân cấp quản lý và quy trình lập kế hoạch cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

(Kèm theo Công văn và văn bản dự thảo) 

 

   
​Thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin (lần 2) theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực III, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 487/SKHĐT-TĐĐT&GS ngày 04/4/2017 đề nghị các các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP rà soát, cung cấp thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp

(K​èm theo Công văn và phụ lục)

 

   
​Ngày 16/3/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 381/SKHĐT-ĐKKD​ về việc mở lớp bồi dưỡng "Khởi sự doanh nghiệp"
 

 

   
​Ngày 13/3/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 361/SKHĐT-VX về việc Tình hình thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần Thứ ba, khóa IX về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo bền vững 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi

 

Phim tư liệu
Khám phá đảo Lý Sơn

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đăng Lộc - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Nghiêm - TP. Quảng Ngãi