Giới thiệu chung

Phòng ban

Hệ thống văn bản

Thủ tục hành chính

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1513980
Đang online: 4
Tin nổi bật
​Hiện nay trên địa bàn các huyện miền núi, có khá nhiều nguồn vốn được triển khai, như:  Nguồn vốn ngân sách Trung ương (Nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung cân đối ngân sách địa phương và nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu); nguồn vốn Chương trình các mục tiêu Quốc gia thực hiện các dự án, chương trình; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn viện trợ không hoàn lại được tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ…;Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của tỉnh, huyện, xã; nguồn vốn tín dụng (bao gồm tín dụng ưu đãi và tín dụng thương mại; nguồn vốn đóng góp của nhân dân; và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: Nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, đóng góp của các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước....v..v..
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số07/2016/TT-BKHĐT​ quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

 
Hỗ trợ phát triển chính thức
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi yêu cầu các bộ ngành liên quan phải nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi đảm bảo an toàn nợ công bền vững...

Văn hoá xã hội
Hiện nay trên địa bàn các huyện miền núi, có khá nhiều nguồn vốn được triển khai, như:  Nguồn vốn ngân sách Trung ương (Nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung cân đối ngân sách địa phương và nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu); nguồn vốn Chương trình các mục tiêu Quốc gia thực hiện các dự án, chương trình; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn viện trợ không hoàn lại được tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ…;Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của tỉnh, huyện, xã; nguồn vốn tín dụng (bao gồm tín dụng ưu đãi và tín dụng thương mại; nguồn vốn đóng góp của nhân dân; và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: Nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, đóng góp của các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước....v..v..

Thông tin cần biết

 

   
​Ngày 18/7/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 884/SKHĐT-VX về việc Góp ý cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn thực hiện  phát triển KT-XH, phấn đấu giảm nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi Giai đoạn 2016-2020​.

(Kèm theo Dự thả​o​ và biểu mẫu)

 

 

   
​Ngày 20/6/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 720/SKHĐT-TH về việc hướng dẫn lập Kế hoạch đầu tư công năm 2017

 

   
​Ngày 20/6/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 732/SKHĐT-TH về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017

(Kèm theo Cô​ng văn và biểu mẫu hướng dẫn) 

 

Phim tư liệu
Khám phá đảo Lý Sơn

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đăng Lộc - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Nghiêm - TP. Quảng Ngãi