Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi

Trao đổi, nghiên cứu

Thông tin đấu thầu

Tin tức

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND

Khung giá QL, BDTX đường bộ

Hướng dẫn đăng ký Đổi GPLX

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2506945
Đang online: 11
Đăng ngày: 04/09/2012; 530 lần đọc
Trong 08 tháng đầu năm, ngành Giao thông vận tải đã tranh thủ được sự chỉ đạo sâu sát của Bộ GTVT, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự phối hợp tích cực của các Sở, ngành, địa phương; sự nổ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong Ngành nên đã hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra từ đầu năm.
Kết quả đã đạt được:

1. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng, báo cáo UBND tỉnh xem xét trình Ban thường vụ Tỉnh uỷ để ban hành Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

2. Công tác lập quy hoạch: Đã tổ chức lập Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch Giao thông vận tải đường thuỷ nội địa tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Dự kiến đầu tháng 9 sẽ tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ngành, địa phương trước khi trình UBND tỉnh lấy ý kiến thoả thuận của Bộ Giao thông vận tải.

3. Công tác Quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông:

- Tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cho bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2012 và Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường bờ Nam sông Trà Khúc, Sửa chữa tuyến ĐT.623 (Sơn Hà – Sơn Tây);

- Đề xuất với UBND tỉnh đăng ký bổ sung chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XI về tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước để đầu tư xây dựng đường bờ Nam sông Trà Khúc;

- Trực tiếp làm việc với Công ty Cổ phần thuỷ điện Đăkđrinh trong việc đóng góp vốn (35 tỷ đồng) cùng với ngân sách tỉnh để thực hiện Sửa chữa tuyến ĐT.623 (Sơn Hà – Sơn Tây);

- Phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh làm việc với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vượt thu ngân sách trung ương năm 2011 để thực hiện xây dựng hoàn thành hạng mục đường qua trung tâm thị trấn Trà Xuân trong điều kiện nguồn vốn trái phiếu Chính phủ không được bố trí cho Dự án;

- Tham mưu cho UBND tỉnh lấy ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thoả thuận về tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh;

- Tích cực phối hợp với các Sở và địa phương tham mưu cho UBND tỉnh cho chủ trương giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê – Trà Khúc, Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn Thạch Trụ - Phổ Phong (km0 – Km8);

- Tập trung chỉ đạo Tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư đường Tịnh Phong – cảng Dung Quất II và dự kiến báo cáo UBND tỉnh thông qua Dự án trong tháng 9 trước khi tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành trung ương.

4. Công tác quản lý cơ sở hạ tầng giao thông, đảm bảo trật tự giao thông và quản lý vận tải:

- Trình UBND tỉnh ban hành bảng xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Xây dựng và trình UBND tỉnh xem xét thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 – 2015;

- Hoàn thành việc xây dựng và lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương về Chiến lược bảo đảm trật tự ATGT đường bộ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo đúng kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

- Hoàn thành việc xây dựng và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành bảng giá cước vận tải đường thuỷ trên địa bàn tỉnh;

- Hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế đó là:

1. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các Dự án lớn thực hiện còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do: Công tác quản lý đất đai của các cấp chính quyền chưa chặt chẽ, thống nhất nên thường xuyên vướng mắc khi triển khai, đồng thời chính quyền cấp xã ở một số nơi vẫn còn thờ ơ, chưa quan tâm tích cực giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong công tác này;

2. Tiến độ triển khai thi công một số Dự án còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do: Việc bố trí vốn cho các Dự án còn chưa tập trung, bên cạnh đó việc tiếp cận các nguồn vốn vay để thi công xây dựng của một số nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong khi đơn giá nhân công, nguyên, nhiên, vật liệu luôn biến động tăng;

3. Công tác quản lý, cấp phép đấu nối vào hệ thống quốc lộ trên địa bàn tỉnh vẫn còn mang tính tự phát, chưa đi vào nề nếp và đáp ứng theo các tiêu chuẩn xây dựng. Nguyên nhân chủ yếu là do: Chưa có quy hoạch hệ thống điểm đấu nối vào Quốc lộ 24 và 24B theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2012, Ngành Giao thông vận tải đã xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 04 tháng cuối năm:

1. Cơ chế, chính sách: Trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến về Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XI.

2. Công tác lập Quy hoạch:

- Sau khi có văn bản thoả thuận về Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải sẽ báo cáo UBND tỉnh chủ trì tổ chức họp thông qua Quy hoạch và xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm;

- Trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

3. Công tác Quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông:

- Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các Dự án đang triển khai thi công;

- Phối hợp với các địa phương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cùng với các thủ tục đầu tư xây dựng để đảm bảo các điều kiện tổ chức khởi công công trình: Đường bờ Nam sông Trà Khúc; đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất – Mỹ Khê; Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi – Thạch Nham); đường Nguyến Trãi (giai đoạn 2); Sửa chữa tuyến ĐT.623 (Sơn Hà – Sơn Tây);

- Chủ động giải quyết các nội dung cần thiết đảm bảo đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tịnh Phong – cảng Dung Quất II; Sửa chữa tuyến ĐT.623, giai đoạn II; nhà làm việc của Thanh tra Sở; đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2) để triển khai thực hiện đầu tư trong năm 2013;

4. Công tác quản lý cơ sở hạ tầng giao thông, đảm bảo trật tự giao thông và quản lý vận tải:

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Chiến lược bảo đảm trật tự ATGT đường bộ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động vận tải, đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các đợt lễ, Tết, ...

- Phối hợp với UBND huyện Lý Sơn và các cơ quan liên quan để đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Mặt khác, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, Ngành Giao thông vận tải tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh xem xét chỉ đạo và cho chủ trương thực hiện các vấn đề sau:

1. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp tích cực phối hợp với Chủ đầu tư để tập trung giải quyết các vướng mắc, tồn tại liên quan đến việc quản lý đất đai để sớm giải toả mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh;

2. Cho chủ trương lập Quy hoạch hệ thống điểm đấu nối vào Quốc lộ 24 và 24B theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Quốc Đạt

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0553 - 3822709; Fax: 055 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.