Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý đầu tư

Hoạt động vận tải

Hạ tầng giao thông

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe

Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi

Trao đổi, nghiên cứu

Thông tin đấu thầu

Tin tức

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND

Khung giá QL, BDTX đường bộ

Hướng dẫn đăng ký Đổi GPLX

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2513328
Đang online: 7
Đăng ngày: 08/07/2013; 1389 lần đọc

Thực hiện trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải được quy định tại Khoản 3, Điều 17 Quy chế quản lý thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn thuộc 65 xã đạt tiêu chí về giao thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2015 được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013;

Giám đốc Sở Giao thông vận tải  Quảng Ngãi đã ban hành  Quyết định số: 577/QĐ-SGTVT ngày 11/6/2013 về việc Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật và dự toán đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2015. Trên cơ sơ đó, các cấp có thẩm quyền và Chủ đầu tư công trình căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương và đề xuất của Tư vấn thiết kế để có giải pháp lựa chọn cấp đường giao thông nông thôn cho phù hợp tầm quan trọng của tuyến đường và vốn đầu tư của địa phương. Trong điều kiện cho phép các Chủ đầu tư công trình có thể lựa chọn quy mô thiết kế cao hơn so với cấp thiết kế của tiêu chuẩn kỹ thuật của đường được quy định trong Bản Hướng dẫn này.

Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật và dự toán đường giao thông nông thôn được ban hành nhằm giúp các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông nông thôn, góp phần hoàn thành Chương trình  mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2015.

Phạm Ngọc Thủy – P.KT&CL

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Hà Hoàng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0553 - 3822709; Fax: 055 - 3825960; Email: sgtvt@quangngai.gov.vn
Địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng - Thành phố Quảng Ngãi.