VĂN PHÒNG KHU VỰC MIỀN TRUNG

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Adress: Sân bay quốc tế Đà Nẵng, TP Đà Nẵng

Tel: (0511) 3 830 339

Fax: (0511) 3 650 543

 

 

PHÒNG VÉ VÀ CÁC ÐẠI LÝ CHÍNH THỨC
TẠI ÐÀ NẴNG, QUẢNG NAM VÀ QUẢNG NGÃI