VỀ LẠI SÔNG TRÀ

Sáng tác năm 1986. - Nhạc và lời : VĨNH AN

Về lại Sông Trà về với quê hương ôi con sông thương con sông nhớ của quê mình . Về lại Sông Trà về với quê ta, mà bao tháng năm tôi đi xa, dồn bao thương nhớ ta lại về chứa chan ân tình Sông Trà mến yêu.

Gió gió lên đi cho tôi nghe tiếng lá mía reo lá mía reo tiếng reo êm đềm càng nghe càng xao xuyến, mưa thôi đừng mưa cho tôi nhìn núi Ấn hòa màu xanh quê hương trọn màu xanh yêu thương ôi một tên sông mà người đi thương nhớ người ở mãi đợi chờ dòng sông ân tình dòng sông thủy chung. ơi con Trà Sông Trà yêu ơi.

Về lại Sông Trà về với quê hương ôi con sông thương con sông nhớ của quê mình . Về lại Sông Trà về với quê ta, mà bao tháng năm tôi đi xa, dồn bao thương nhớ ta lại về chứa chan ân tình Sông Trà mến yêu.

Gió gió lên đi cho tôi nghe tiếng tiếng hát ai tiếng hát ai hát vang đôi bờ ngợi ca mùa hạnh phúc mưa thôi đừng mưa cho tôi nhìn ánh mắt của người tôi yêu thương dậy màu xanh quê hương.

ôi một tên sông mà người đi thương nhớ người ở mãi đợi chờ dòng sông ân tình dòng sông thủy chung. ơi con Sông trà Sông Trà yêu ơi. Quảng Ngãi quê mình mà người đi bao nhớ nhung mà người đi bao nhớ nhung