NHỚ QUẢNG NGÃI

Sáng tác năm 1989. - Nhạc và lời : VĨNH AN

Ai đưa đưa tôi về quê mình để ra đi mang theo bao nỗi nhớ Nhớ dòng sông xanh khi chúng mình soi bóng nghe xe nước thầm thì thay lời nói giao duyên

Nhớ nhớ Sa Huỳng phố biển xinh xinh bao mưa nắng vẫn vẹn tình muối mặn và ai đó xe xăm sợi chỉ thắm dệt mành mành che gió cho ai.

>Nhớ nhớ Ba Tơ cùng nỗi nhớ Sơn Hà con nước Sông Re ai ngồi đây chải tóc thả sợi dài trôi tới bến bờ yêu. Nhớ nhớ Trà Bồng thị trấn trên cao đêm lấp lánh trăng sao cùng ánh điện và nhớ nhớ ơ nhớ nhớ giọng hò Quảng Ngãi trên sông đò xuôi Sông Trà hay qua Sông Vệ chở mấy ân tình cho đầy chuyến đò ơi

Quảng Ngãi ơi có nhớ Ta lại về .

Ai đưa đưa tôi về quê mình để ra đi mang theo bao nỗi nhớ Nhớ dòng sông xanh khi chúng mình soi bóng nghe xe nước thầm thì thay lời nói giao duyên

Nhớ nhớ Sa Huỳng phố biển xinh xinh bao mưa nắng vẫn vẹn tình muối mặn và ai đó xe xăm sợi chỉ thắm dệt mành mành che gió cho ai.

Nhớ nhớ Ba Tơ cùng nỗi nhớ Sơn Hà con nước Sông Re ai ngồi đây chải tóc thả sợi dài trôi tới bến bờ yêu. Nhớ nhớ Trà Bồng thị trấn trên cao đêm lấp lánh trăng sao cùng ánh điện và nhớ nhớ ơ nhớ nhớ giọng hò Quảng Ngãi trên sông đò xuôi Sông Trà hay qua Sông Vệ chở mấy ân tình cho đầy chuyến đò ơi

Quảng Ngãi ơi có nhớ Ta lại về Quảng Ngãi ơi có nhớ Ta lại về Quảng Ngãi ơi có nhớ Ta lại về.