DU KÍCH BA TƠ

Sáng tác năm 1949. - Nhạc và lời : DƯƠNG MINH HIỀN

Mờ trong đêm muôn hình bóng trùng trùng núi rừng xanh trong rừng chiến khu oai hùng. luôn bao năm đấu tranh cho dân tộc nguồn sống. Bóng cờ trong núi rừng sâu gươm giáo reo chí quật cường.

Giòng máu chiến thắng trong đang bừng sôi, ai người dân Việt nam, du kích Ba Tơ chiến sĩ miền núi nêu tấm gương nghìn năm. Từ kinh đến thượng cùng nhau kết đoàn gian khổ bền gan. Rừng thiêng nước độc lòng không xao xuyến người chiến sĩ miền núi.

Bên khe "Suối Loa", "Hang Én" còn reo vang tiếng cười, luyện sắt thành gươm súng, ngày đêm rèn chí lớn vang vang chiến khu. Mùa thu Cách mạng Tháng tám vùng lên như muôn triệu sóng. Ba Tơ chiến đấu chung công góp sức xây đắp nên hòa bình.

Bên khe suối mát cờ khoe màu sắc thắm tung gió bay trên nền trời tiếng suối ca ngân sống..

Giòng máu ái Quốc trong người đang bừng sôi. Ai người đang hờn căm. Du kích Ba Tơ Chiến sĩ miền trung nêu tấm gương nghìn năm. Từ kinh đến thượng cùng nhau kết đoàn gian khổ bền gan. Mùa thu gió về lòng gợi thương nhớ người chiến sĩ vì dân