English Thứ Bảy, 14-12-2019, 07:38 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114319889
Đang online: 144

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách Trung ương (đợt 5) cho dự án Cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn 50 tỷ đồng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ điều chỉnh trên 2,5 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2019 của Tiểu dự án 1- Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi.

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định​ phê duyệt nhu cầu và nguồn kinh phí để chi trả tiền lương tăng thêm do điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh theo Nghị đinh số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ năm 2019 trên 36 tỷ đồng.

 

Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch​ của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 5 Trung tâm đô thị: Phổ Văn, Phổ Hòa, Phổ Quang, phía Bắc thị trấn Đức Phổ và phía Đông thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Đường Trà Bùi - núi Cà Đam, huyện Trà Bồng.

 

Thông tin từ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, đúng 6 h ngày 5/12/2019, đồng hồ sản lượng xăng dầu các loại của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt mốc kế hoạch năm 2019 là 6,46 triệu tấn, “về đích sớm” 26 ngày.

 

Ngày 07-12, Công ty CP Đầu tư bất động sản Nam Khang miền Trung tiến hành khởi công xây dựng Trung tâm thương mại Thi Phổ Center và đưa vào sử dụng dự án Khu dân cư Thi Phổ Center ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức.

 

Đó là số liệu từ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của UBND tỉnh, do ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XII vào sáng 09-12.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích