English Thứ Sáu, 24-01-2020, 23:33 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117206081
Đang online: 242
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục thôi hưởng chế độ nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực Bảo trợ XH và bảo vệ chăm sóc TE
Trình tự thực hiện

Đối với cá nhân:
+ Bước 1: Khi đối tượng đến tuổi tái hoà nhập cộng đồng theo quy định hoặc có nguyện vọng tái hoà nhập cộng đồng về sống cùng gia đình và người thân, cần phải hoàn chỉnh 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn xin tái hoà nhập cộng đồng; Đơn xin hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng;
+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý đối tượng - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
+ Bước 3: Sau 05 ngày đến 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cán bộ Trung tâm sẽ thông báo kết quả cho đối tượng.
Đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi:
+ Bước 1: Cán bộ Trung tâm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì cán bộ Trung tâm hướng dẫn đối tượng hoàn thiện lại hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì hẹn đối tượng theo thời gian như đã nêu trên.
+ Bước 2: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi gửi thông báo tái hoà nhập cộng đồng của đối tượng về gia đình và địa phương. Đồng thời, phối hợp cùng địa phương xác minh hoàn cảnh thực tế gia đình của đối tượng.
+ Bước 3: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định chuyển đối tượng về sống tại gia đình gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi (để báo cáo), địa phương, gia đình và đối tượng. Làm việc trực tiếp với địa phương và gia đình của đối tượng để bàn giao đối tượng tái hoà nhập cộng đồng.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính

Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Quản lý đối tượng - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi
Thành phần hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
      + Đơn xin tái hoà nhập cộng đồng.
      + Đơn xin hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng.
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ​
Thời hạn giải quyết
Sau 05 ngày đến 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện
       - Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi.
       - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
       - Cơ quan phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã (phường, thị trấn) có liên quan.
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Lệ phí
Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không.
Yêu cầu hoặc điều kiện
Không.
Căn cứ pháp lý
       - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
       - Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 07 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội./

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​