English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:17 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117338558
Đang online: 163
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục tiếp nhận đăng ký quy chế trả lương đối với doanh nghiệp nhà nước và các công ty Cổ phần (chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước vận dụng thang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp)

Lĩnh vực Lao động-tiền lương-bảo hiểm xã hội
Trình tự thực hiện
       - Đối với tổ chức:
Các doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký gồm: công văn đề nghị, Bản Quy chế trả lương vào các ngày làm việc hàng tuần từ thứ 2 đến thứ 6 qua đường văn thư hoặc bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ 1 cửa;
        - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
      + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật sổ theo dõi và viết giấy biên nhận, phiếu chuyển Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội( 01 ngày).
      + Bước 2: Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội kiểm tra hồ sơ đăng ký Quy chế trả lương của đơn vị (10 ngày).
      + Bước 3: Trình Lãnh đạo Sở xem xét và ra Thông báo (04 ngày).
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi hoặc qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ

​     Thành phần hồ sơ, bao gồm:

         + Công văn đề nghị đăng ký Quy chế trả lương.

         + Bản Quy chế trả lương.

     - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kết quả thực hiện

Văn bản thỏa thuận.

Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không. 

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không. 

Căn cứ pháp lý

        - Bộ Luật lao động.

        - Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương.

        - Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước.

        - Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

          - Công văn số 4320/LĐTBXH-TL ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​