English Chủ Nhật, 26-01-2020, 20:03 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117342521
Đang online: 154
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục thẩm định Hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp đối với công ty nhà nước, công ty cổ phần (chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước vận dụng thang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Lĩnh vực Lao động-tiền lương-bảo hiểm xã hội
Trình tự thực hiện

           Đối với các doanh nghiệp:

+ Bước 1: Doanh nghiệp làm Công văn đề nghị xếp hạng doanh nghiệp.
+ Bước 2: Doanh nghiệp lập Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng (mẫu số 01).
+ Bước 3: Lập Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (mẫu số 03).
+ Bước 4: Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04, theo Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC).
+ Bước 5: Bản sao có công chứng Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh)
+ Bước 6: Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.
+ Bước 7: Báo cáo tài chính được lập theo quy định tại Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2000 và Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính (nếu đã kiểm toán thì gửi kèm bản sao báo cáo kiểm toán) vào các ngày làm việc hàng tuần từ thứ 2 đến thứ 6 qua đường văn thư hoặc bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ 1 cửa.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật sổ theo dõi và viết giấy biên nhận, phiếu chuyển Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội (01 ngày).
+ Bước 2: Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội kiểm tra hồ sơ đề nghị thẩm định Hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp của đơn vị, trình lãnh đạo Sở (05 ngày).
+ Bước 3: Trình Lãnh đạo Sở xem xét để ra văn bản trình UBND tỉnh quyết định (04 ngày).
+ Bước 4: UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng (05 ngày).
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc qua bưu điện.
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Công văn đề nghị của doanh nghiệp.
+ Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng (mẫu số 01).
+ Báo cáo doanh thu theo ngành nghề (mẫu số 02).
+ Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (mẫu số 03).
+ Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04).
+ Bản sao chứng thực Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh)
+ Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.
+ Báo cáo tài chính được lập theo quy định tại Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2000 và Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính (nếu đã kiểm toán thì gửi kèm bản sao báo cáo kiểm toán).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Kết quả thực hiện
Quyết định xếp hạng.
Lệ phí
Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Theo Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán Trưởng công ty Nhà nước, yêu cầu hoàn thành 04 mẫu đơn, tờ khai như sau:
- Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng (mẫu số 01).
- Báo cáo doanh thu theo ngành nghề (mẫu số 02).
- Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (mẫu số 03).
- Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04).
Yêu cầu hoặc điều kiện
Không.
Căn cứ pháp lý
 - Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định qui định hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

            - Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Bộ Lao động – TB&XH - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán Trưởng công ty Nhà nước.

Mau I.5.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​