English Thứ Bảy, 25-01-2020, 01:07 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117210597
Đang online: 164
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặt

Lĩnh vực Tài nguyên nước
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặt nộp hai (2) bộ hồ sơ tại Phòng một cửa của Sở TN&MT.

+ Bước 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép.

Trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm, thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường, nếu đủ điều kiện thì trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho tổ chức, cá nhân.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Vào các ngày 2, 4, 6 trong tuần (trừ ngày lễ)  Sáng: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều: 1 giờ 30 đến 5 giờ 00.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng 1 cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặt (nêu rõ lý do);

+ Giấy phép đã được cấp;

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;

+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép;

+ Đề án khai thác nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (kèm theo 1 đĩa CD có lưu bản vẽ và thuyết minh).

Thời hạn giải quyết

Không quá hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo qui định: Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả thực hiện

Giấy phép.

Lệ phí

35.000đ/giấy phép theo Quyết định 224/2008/QĐ-UBND, ngày 07/8/2008  của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

​Kèm theo Thông tư 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- 03-a/GĐNM: Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (NM).

- 03-b/GĐNM: Hướng dẫn lập báo tình hình thực hiện giấy phép khai thác, sử dụng NM (đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng NM).

- 03-c/GĐNM: Hướng dẫn lập đề án khai thác, sử dụng NM (đối với trường hợp đề nghị  điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng NM).

Yêu cầu hoặc điều kiện

​Không.

Căn cứ pháp lý

​      - Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998;

- Nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước;

- Thông tư 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước;

- Quyết định số 471/2008/QĐ-UBND, ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mau so 03_a_b_c.GDNM.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​