English Chủ Nhật, 26-01-2020, 19:47 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117341500
Đang online: 166
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Lĩnh vực Tài nguyên nước
Trình tự thực hiện

+ Bước 1:

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

+ Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất nộp hai (2) bộ hồ sơ tại phòng một cửa Sở TN&MT và sao gửi một (1) bộ hồ sơ cho UBND cấp huyện nơi đặt công trình đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

+ Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản sao hồ sơ đề nghị cấp phép, UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báo ý kiến của huyện cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Bước 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép

+ Đối với trường hợp đã có giếng khai thác, trong thời gian không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan tiếp nhận thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường, nếu đủ điều kiện cấp phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép.

+ Đối với trường hợp chưa có giếng khai thác, trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo qui định, cơ quan tiếp nhận thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và trình cơ quan cấp phép ra văn bản cho phép thi công giếng khai thác.

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo kết quả thi công giếng khai thác, nếu đủ điều kiện cấp phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép.

- Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Vào các ngày 2, 4, 6 trong tuần (trừ ngày lễ) Sáng: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều: 1 giờ 30 đến 5 giờ 00.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng 1 cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép.

+ Đề án khai thác nước dưới đất.

 + Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ toạ độ VN2000.

+ Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm; báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động.

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.

+ Bản sao có công chứng (hoặc chứng thực) giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt giếng khai thác; trường hợp đất nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất với tổ chức, cá nhân khai thác và được UBND cấp có thẩm quyền xác nhận.

- Số lượng hồ sơ: 02bộ (kèm theo 1 đĩa CD có lưu bản vẽ và thuyết minh).

Thời hạn giải quyết

Không quá hai mươi bảy (27) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức.

Cơ quan thực hiện

​      - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo qui định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả thực hiện

Giấy phép.

Lệ phí

70.000đ/giấy phép theo Quyết định 224/2008/QĐ-UBND, ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

​Kèm theo Thông tư 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- 05/NDĐ: Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất.

- 06/NDĐ: Hướng dẫn lập đề án khai thác nước dưới đất.

- 07/NDĐ: Hướng dẫn lập báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng NDĐ đối với công trình có lưu lượng từ 200 đến dưới 3000m3/NDĐ.

- 09/NDĐ: Hướng dẫn lập báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò NDĐ đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/NDĐ.

- 10/NDĐ: Hướng dẫn lập báo cáo khai thác NDĐ (đối với trường hợp đang khai thác NDĐ nhưng chưa có giấy phép).

Yêu cầu hoặc điều kiện

Giấy phép hành nghề của tổ chức tư vấn lập dự án theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT, ngày 12/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ pháp lý

​       - Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998;

- Nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước;

- Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT, ngày 12/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cấp giấy phép hành nghề khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất;

- Thông tư 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước;

        - Quyết định số 471/2008/QĐ-UBND, ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​