English Thứ Sáu, 24-01-2020, 23:38 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117206258
Đang online: 231
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản
Trình tự thực hiện

    + Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, nộp hai (2) bộ hồ sơ theo qui định tại Phòng 1 cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Bước 2: Đối với cơ quan thực hiện TTHC: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Vào các ngày 2, 4, 6 trong tuần (trừ ngày lễ).  Sáng: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: 1 giờ 30 đến 5 giờ 00

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng 1 cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường

Thành phần hồ sơ

​    - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu (Mẫu đơn số 08).

+ Văn bản thỏa thuận của UBND huyện (thị) nơi có khoáng sản xin khai thác.

+ Bản kê các nghĩa vụ đã thực hiện (nộp thuế, bồi thường thiệt hại, phục hồi môi trường sau khai thác) của chủ giấy phép trong khu vực khai thác.

+ Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác.

- Số lượng hồ sơ: 2 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện

​      + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo qui định: Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả thực hiện

Giấy phép

Lệ phí

 250.000 đồng/1 giấy phép theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Yêu cầu hoặc điều kiện

​Không

Căn cứ pháp lý

​     + Luật Khoáng sản 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005;

+ Nghị định 160/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ “Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

+ Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản;

+ Quyết định số 181/2004 ngày 03/8/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành qui định quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mau so 08.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​