English Thứ Bảy, 25-01-2020, 00:10 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117207736
Đang online: 240
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Sơ tuyển giải thưởng chất lượng Quốc gia

Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Trình tự thực hiện

a. Trình tự thực hiện:
 
* Bước 1: Tổ chức, Doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn  Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi ( sau đây gọi tắt là Chi cục).
 
* Bước 2: Tổ chức, Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ tham dự GTCLQG và nộp tại Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục. Cán bộ tiếp nhận soát xét hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia GTCLQG.
 
* Bước 3: Hội đồng sơ tuyển GTCLQG đánh giá, đề xuất các doanh nghiệp đạt giải và gửi cho Hội đồng Quốc gia. Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác cho tổ chức, doanh nghiệp sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng sơ tuyển.

Cách thức thực hiện

Tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (đánh giá trên hồ sơ) và tại doanh nghiệp tham dự GTCLQG (đánh giá tại chỗ)

Thành phần hồ sơ

​* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 
- Bản đăng ký tham dự GTCLQG;
 
- Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;
 
- Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của GTCLQG;
 
- Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);
 
- Tài liệu chứng minh  vêÌ€ sưÌ£ phuÌ€ hơÌ£p của sản phẩm, hài hòa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng(bản sao);
 
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luâÌ£t trong 03 năm gần nhất (bản sao);
 
- Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao);
 
- Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao).
 
* Số lượng hồ sơ: 07 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG trướng ngày 01 tháng 5 và nộp hồ sơ tham dự trước ngày 01 tháng 7 hằng năm tại Chi cục.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, doanh nghiệp

Cơ quan thực hiện

​* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Quảng Ngãi.
 
* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ngãi.
 
* Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban ngành liên quan.

Kết quả thực hiện

​* Kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác của Hội đồng sơ tuyển (gửi cho tổ chức, doanh nghiệp).
 
* Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất xét tặng GTCLQG gửi cho Hội đồng quốc giathông qua Tổng cục TCĐLCL (không gửi danh sách này cho doanh nghiệp).

Lệ phí

Theo Công văn Thông báo phí tham gia GTCLQG hằng năm của Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện

​Không

Căn cứ pháp lý

​* Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007.
 
* Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
 
* Thông tư số 11/2009/TT-BKHCN ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Mau I.1_Update.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​