English Thứ Sáu, 24-01-2020, 23:31 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117206025
Đang online: 245
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Hội thảo/ tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

Lĩnh vực Hành nghề Dược, Mỹ phẩm
Trình tự thực hiện
* Đối với tổ chức, cá nhân :
- Bước 1. Điền đầy đủ thông tin, xác nhận của cơ quan chức năng (nếu có) vào các biểu mẫu, chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của hồ sơ.
- Bước 2. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm nếu Sở Y tế Quảng Ngãi không có yêu cầu bổ sung hồ sơ, tổ chức, cá nhân tổ chức hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm theo nội dung đã đăng ký. Nếu Sở Y tế yêu cầu bổ sung hồ sơ, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu. Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu tiếp nhận hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung, nêu Sở Y tế không có yêu cầu bổ sung gì thêm, tổ chức, cá nhân  được tổ chức hội thảo theo nội dung đã  sửa đổi đăng ký.
* Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: (Sở Y tế)
- Bước 1. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định
       Thời gian tiếp nhận hồ sơ: thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
·        Sáng:    7 h00 – 11h00.
·        Chiều: 13h30 – 17h00.
-       Bước 2. Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Dược.
-       Bước 3. Phòng Quản lý Dược: thẩm định hồ sơ.
-       Bước 4.  In phiếu tiếp nhận trình Lãnh đạo Sở ký.
-       Bước 5. Chuyển trả kết quả cho Bộ phận một cửa. 
Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa - Sở Y tế Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ
​- Phiếu đăng ký hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (theo mẫu Phụ lục số 3a-MP);
- Chương trình hội thảo/tổ chức sự kiện (dự kiến );
- Bản sao giấy phép kinh doanh của đơn vị tổ chức hội thảo/tổ chức sự kiện;
- Thư uỷ quyền của công ty công bố mỹ phẩm cho công ty đề nghị tổ chức hội thảo/ tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (trường hợp công ty đăng ký hội thảo/ tổ chức giới thiệu mỹ phẩm không phải là công ty đã công  bố sản phẩm mỹ phẩm).
- Tài liệu dự định trưng bày, phát hành tại hội thảo/tổ chức giới thiệu mỹ phẩm.
 (Toàn bộ các tài liệu có trong hồ sơ phải có dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ).
     Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết

​Sau 10 ngày làm việc, hoặc 15 ngày làm việc nếu có yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức, cá nhân. 

Cơ quan thực hiện
-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi
-   Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa - Sở Y tế.
-  Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý dược- Sở Y tế.​
Kết quả thực hiện

Phiếu tiếp nhận hồ sơ Hội thảotổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm.

Lệ phí
​1.000.000 đ (Thực hiện theo Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC, ngày 21/07/2008 của Bộ trưởng BTC, V/v ban hành sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ).​
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
​Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm ( mẫu )​​
Yêu cầu hoặc điều kiện
không
Căn cứ pháp lý
​- Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001 của UBTV Quốc hội
- Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá;
- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo.
- Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT, ngày 31 /12 /2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “ Quy chế quản lý mỹ phẩm ”;
- Quyết định số 40/2008/QĐ-BYT ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế: phân cấp quản lý Nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam.
- Công văn số 296/QLD-MP ngày 12/01/2009 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung phân cấp quản lý mỹ phẩm.
Mau III.18.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​