English Chủ Nhật, 26-01-2020, 19:11 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117339917
Đang online: 147
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Hội thảo, giới thiệu thuốc

Lĩnh vực Hành nghề Dược, Mỹ phẩm
Trình tự thực hiện
* Đối với tổ chức:

-       Bước 1. Điền đầy đủ thông tin, xác nhận của cơ quan chức năng (nếu có) vào các biểu mẫu, chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của hồ sơ.

-       Bước 2. Nộp hồ sơ Hội thảo, giới thiệu thuốc tại Bộ phận một cửa - Sở Y tế Quảng Ngãi.

-       Bước 3. Sau 16 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ, tổ chức, cá nhân được tổ chức hội thảo theo nội dung  đã đăng ký. Nếu Sở Y tế có yêu cầu bổ sung hồ sơ, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ và nộp tại bộ phận một cửa Sở Y tế. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp bổ sung hồ sơ, nếu Sở Y tế không có yêu cầu bổ sung gì thêm tổ chức, cá nhân được tổ chức hội thảo theo nội dung  đã  sửa đổi.

* Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: (Sở Y tế)

-       Bước 1. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định và chuyển qua phòng Quản lý Dược thực hiện.

      Thời gian tiếp nhận hồ sơ: thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

·         Sáng:     7h00 – 11h00.

·         Chiều: 13h30 – 17h00.

-       Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Dược.

-       Bước 3. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc:  Phòng Quản lý Dược thẩm định hồ sơ và trình Giám đốc quyết định ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc.

-        Bước 4: Chuyển trả kết quả (Phiếu tiếp nhận )cho bộ phận một cửa.

 Trả kết quả theo thời gian quy định .

Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa, Sở Y tế Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

​a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

     -   Phiếu đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế (theo mẫu 2a)

     -   Chương trình hội thảo (dự kiến).

     -   Nội dung từng báo cáo, tên và chức danh khoa học của người báo cáo.

     -   Tài liệu dự định trưng bầy phát hành tại hội thảo (nếu có ).

     -   Các tài liệu có liên quan của thuốc được giới thiệu tại hội thảo.

     -   Các tài liệu tham khảo.

Toàn bộ các tài liệu có trong hồ sơ phải có dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ ). Đơn vị gửi hồ sơ đăng ký hội thảo có trách nhiệm thông báo trước (ít nhất 01 ngày) cho Sở Y tế nhận hồ sơ đăng ký về địa điểm cụ thể và thời gian chính thức tổ chức hội thảo. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

​15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 20 ngày làm việc (trường hợp cần bổ sung hồ sơ).

Đối tượng thực hiện

​Tổ chức

Cơ quan thực hiện

​a)  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi

b)  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c)  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa - Sở Y tế.

d)  Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý dược - Sở Y tế.

Kết quả thực hiện

​Phiếu tiếp nhận hồ sơ hội thảo, giới thiệu thuốc

Lệ phí

​1.000.000 đ (Thực hiện theo Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC, ngày 21/07/2008 của Bộ trưởng BTC, V/v ban hành sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ).

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

​-  Phiếu đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế (theo mẫu 2a)

Yêu cầu hoặc điều kiện

không

Căn cứ pháp lý

​- Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001.

- Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT, ngày 04 tháng 7 năm 2002 về việc ban hành "Quy chế Thông tin, Quảng cáo thuốc dùng cho người và Mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Mau III.16.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​