English Thứ Sáu, 24-01-2020, 23:36 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117206183
Đang online: 238
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Công bố, công bố lại sản phẩm mỹ phẩm​

Lĩnh vực Hành nghề Dược, Mỹ phẩm
Trình tự thực hiện

* Đối với cá nhân:
-       Bước 1. Điền đầy đủ thông tin, xác nhận của cơ quan chức năng (nếu có) vào các biểu mẫu, chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của hồ sơ.
-       Bước 2. Sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, tổ chức, cá nhân  đến tại Bộ phận một cửa - Sở Y tế Quảng Ngãi để nhận kết quả.
* Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: (Sở Y tế)
-       Bước 1. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
   Thời gian tiếp nhận hồ sơ: thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
·        Sáng:   7h00 – 11h00.
·        Chiều: 13h30 – 17h00.
-       Bước 2. Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Dược.
-       Bước 3. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm:
Phòng Quản lý Dược tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm. Kiểm tra hồ sơ của các tổ chức, cá nhân có liên quan, nếu sản phẩm xin công bố không có các chất bị cấm, hoặc vượt quá mức quy định cho phép theo quy định của Quy chế  quản lý Quản lý mỹ phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế, mẫu nhãn sản phẩm đúng quy định: trình Giám đốc Sở ban hành số tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.
-       Bước 4: Chuyển trả kết quả cho Bộ phận một cửa.
Trả kết quả theo thời gian quy định.
Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Sở Y tế Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

​a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

-       Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (nộp vào lần công bố đầu tiên ) và kèm theo đĩa mềm các dữ liệu công bố

-       Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (theo mẫu 01-MP của Quy chế Quản lý mỹ phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế).    

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

​03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không đúng quy định, Sở Y tế thông báo bằng văn bản cho cơ sở trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

​Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

​a)   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi

b)   Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c)   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa - Sở Y tế.

d)   Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý dược- Sở Y tế.

Kết quả thực hiện

​Cấp số phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm.

Lệ phí

​500.000 đ (Thực hiện theo Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC, ngày 21/07/2008 của Bộ trưởng BTC, V/v ban hành sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ).

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

​không

Yêu cầu hoặc điều kiện

​không

Căn cứ pháp lý

​-  Pháp lệnh chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH 10 ngày 24/12/199 của UBTV Quốc hội

-  Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hoá

- Quy chế Quản lý mỹ phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT, ngày 31 /12 /2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế

- Quyết định số 40/2008/QĐ-BYT, ngày 26 /12 /2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế: Phân cấp quản lý Nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam

-  Công văn số 296/QLD-MP ngày 12/01/2008 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung phân cấp quản lý mỹ phẩm.

 

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​