English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:56 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117339534
Đang online: 145
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)​

Lĩnh vực Hành nghề Dược, Mỹ phẩm
Trình tự thực hiện
* Đối với cá nhân:
-       Bước 1. Điền đầy đủ thông tin, xác nhận của cơ quan chức năng (nếu có) vào các biểu mẫu, chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của hồ sơ.
-       Bước 2. Nộp hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề kinh doanh thuốc tại Bộ phận một cửa - Sở Y tế Quảng Ngãi.
-       Bước 3. sau 30 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ, đến tại Bộ phận một cửa - Sở Y tế Quảng Ngãi để nhận kết quả.
* Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: (Sở Y tế).
-       Bước 1. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ giao cho người nộp.
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
·        Sáng:     7h00 – 11h00.
·        Chiều: 13h30 – 17h00.
-       Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Dược.
-       Bước 3. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đật tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”  (GPP) do Đoàn thẩm định xem xét, thẩm định và trình Giám đốc Sở Y tế quyết định cấp hay không cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tố nhà thuốc.
-       Bước 4. Phòng Quản lý Dược:
+      In Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) theo mẫu của Bộ Y tế cấp cho đối tượng.
+      Làm công văn trả lời, nêu rõ lý do (trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận nhà thuốc đạt tiêu chuẩn)
-       Bước 5: Chuyển trả kết quả cho Bộ phận một cửa.
Trả kết quả theo thời gian quy định.​

Cách thức thực hiện

​ Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Sở Y tế Quảng Ngãi.​

Thành phần hồ sơ

​ a) Thành phần hồ sơ:

-    Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” ;

-    Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc (bản photo )

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ​

Thời hạn giải quyết

​30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.​

Đối tượng thực hiện

​Tổ chức, cá nhân​

Cơ quan thực hiện

​a)   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi.

b)   Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c)   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa - Sở Y tế.

d)  Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý dược - Sở Y tế.​

Kết quả thực hiện

​ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc​

Lệ phí

​Không có văn bản quy định thu.​

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

​- Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc ”​

Yêu cầu hoặc điều kiện

​không​

Căn cứ pháp lý

​-  Luật Dược  34/2005/QH11, ngày 14 tháng 6 năm 2005

-  Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 8 năm 2006 của  Chính  phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

- Thông tư số 02/2007/TT-BYT, ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

- Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc ” của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

Mau III.11.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​