English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:20 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117338613
Đang online: 161
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Hồ sơ đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược

Lĩnh vực Hành nghề Dược, Mỹ phẩm
Trình tự thực hiện

4.1 Trình tự thực hiện:
* Đối với cá nhân:
-       Bước 1. Điền đầy đủ thông tin, xác nhận của cơ quan chức năng (nếu có) vào các biểu mẫu, chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của hồ sơ.
-       Bước 2. Nộp hồ sơ Cấp chứng chỉ hành nghề dược tại Bộ phận một cửa - Sở Y tế Quảng Ngãi.
-       Bước 3. Sau 30 ngày nhận hồ sơ đến tại Bộ phận một cửa - Sở Y tế Quảng Ngãi để nhận kết quả.
* Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: (Sở Y tế)
-       Bước 1. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ giao cho người nộp.
       Thời gian tiếp nhận hồ sơ: thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
·                Sáng:   7 h00 – 11h00.
·               Chiều: 13h30 – 17h00.
-       Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Dược.
-       Bước 3. Hồ sơ Cấp chứng chỉ hành nghề dược được tổng hợp, thông qua Hội đồng tư vấn hành nghề dược xem xét, thẩm định và trình Giám đốc Sở Y tế quyết định cấp hay không cấp chứng chỉ hành nghề dược.
-       Bước 4. Phòng Quản lý Dược:
+         In Chứng chỉ hành nghề theo mẫu của Bộ Y tế cấp cho đối tượng.
+         Làm công văn trả lời, nêu rõ lý do (trong trường hợp không cấp Chứng chỉ hành nghề dược).
-       Bước 5: Chuyển trả kết quả cho Bộ phận một cửa.
     Trả kết quả theo thời gian quy định.


Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Sở Y tế Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ:

-                Đơn đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược.
-                Giấy khám sức khỏe.
-                Bản sao Chứng chỉ hành nghề dược đã cấp.
-                Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược đã cấp
-                02 ảnh cỡ 4 cm x 6cm (mới nhất), 2 bao thư có dán tem ghi địa chỉ người nhận.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện

 cá nhân

Cơ quan thực hiện

a)    Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi

b)    Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
c)    Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa - Sở Y tế.
d)    Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý dược - Sở Y tế.
Kết quả thực hiện

Cấp chứng chỉ hành nghề dược        

Lệ phí

300.000 đ/HS   (Thực hiện theo Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC, ngày 21/07/2008 của Bộ trưởng BTC, V/v ban hành sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ).

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cấp, đổi, gia hạn, cấp lại GCCHND..

-  Giấy khám sức khỏe (mẫu).
Yêu cầu hoặc điều kiện

 không

Căn cứ pháp lý

-  Luật Dược  34/2005/QH11, ngày 14 tháng 6 năm 2005

-  Nghị định số 79/2006/NĐ-CP,  ngày 09 tháng 8 năm 2006 của  Chính  phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.
-  Thông tư số 02/2007/TT-BYT, ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.
 ​
Mau III.4.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​