English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:41 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117339198
Đang online: 148
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Gia hạn Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.

Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm
Trình tự thực hiện
* Đối với doanh nghiệp:
-       Bước 1: Làm đơn đề nghị gia hạn Giấy Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (theo mẫu quy định) kèm giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và tiêu chuẩn cơ sở lần trước (Bản gốc hoặc bản sao công chứng).
-       Bước 2: Xét nghiệm định kỳ (do thương nhân tự gửi hoặc do cơ quan kiểm tra lấy mẫu tại cơ sở sản xuất, phân phối gửi cơ quan thử nghiệm được công nhận hoặc được chỉ định của Việt Nam)
-       Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ và nộp tại Bộ phận một cửa - Sở Y tế.
-       Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa (sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ)
* Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
-       Bước 1: Hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh thủ tục (Bộ phận một cửa).

-       Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
+         Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận một cửa) kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp theo quy định.
+         Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
+         Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
         Vào các ngày: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần.
·        Sáng:  từ   7 giờ 30     đến   10 giờ 30
·        Chiều:             từ 13 giờ 30   đến   16 giờ 30.
-       Bước 3:  Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế
-       Bước 4: Phòng Nghiệp vụ Y trình Hội đồng tư vấn công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm xét duyệt hồ sơ..
-       Bước 5:  Phòng Nghiệp vụ Y in Giấy Gia hạn Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm trình Giám đốc Sở Y tế ký (Đối với các sản phẩm được Hội đồng tư vấn thông qua);
-       Bước 6: Phòng Nghiệp vụ Y chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa để trả kết quả cho doanh nghiệp. Lưu hồ sơ tại Phòng Nghiệp vụ Y.
        Thời gian trả kết quả: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần.
·        Sáng:  từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30
·        Chiều: từ 13 giờ 30  đến 16 giờ 30.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Sở Y tế Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

-  Công văn xin gia hạn Giấy Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (theo mẫu) kèm Giấy Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và tiêu chuẩn cơ sở lần trước (Bản gốc hoặc bản sao có công chứng).     

-   Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ (do thương nhân tự gửi hoặc do cơ quan kiểm tra lấy mẫu tại cơ sở sản xuất, phân phối gửi cơ quan thử nghiệm được công nhận hoặc được chỉ định của Việt Nam)
-   01 Mẫu sản phẩm có nhãn đang lưu hành.
-   Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
-   Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận.
  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện

a)   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

b)   Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c)   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Ngãi.
d)  Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận.

Lệ phí

Lệ phí cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn cho sản phẩm.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn xin gia hạn Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 được QH thông qua ngày 21/11/2007

- Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVXQH11 ngày 26/7/2003
- Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh VSATTTP.
- Nghị định 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá.
- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 về nhãn hàng hoá.
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá.
-  Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm
-  Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ Y tế Ban hành quy chế phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế.
- QĐ số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm.
-            QĐ số 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/8/2001 của Bộ Y tế quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm.
-            Thông tư 01/2000/TT-BYT ngày 21/01/2000 của Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
-            Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP
- Thông tư số 11/2005-TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước.
-  Thông tư số 18/2005/TTLT-BYT-BTM ngày 12/7/2005 của liên Bộ Y tế - Bộ Thương mại Hướng dẫn phân công phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về VSATTP.
- Thông tư số 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 08/12/2005 của liên Bộ Y tế - Bộ Thuỷ sản Hướng dẫn phân công phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về VSATTP thuỷ sản.
-  Thông tư số 01/2006/TTLT-BYT-BNN ngày 04/01/2006 của liên Bộ Y tế -Bộ Nông nghiệp   Hướng dẫn phân công, phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về VSATTP .
-  Quyết định số 324/QĐ-SYT ngày 19/4/2007 của Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng tư vấn Công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi.​
Mau II.2.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​