English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:15 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117338537
Đang online: 168
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục Cấp phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế (HNHTQT)

Lĩnh vực Thông tin đối ngoại
Trình tự thực hiện
- Đối với cơ quan, đơn vị xin phép tổ chức HNHTQT:
+ Đối với cơ quan, tổ chức trong nước:Nộp hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức HNHTQT tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc bộ phận Văn thư của Sở Ngoại vụ 15 ngày làm việc trước ngày tổ chức HNHTQT;
+ Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài:Nộp hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức Hội nghị hội thảo quốc tế tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc bộ phận Văn thư của Sở Ngoại vụ 30 ngày làm việc trước ngày tổ chức HNHTQT;
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thẩm tra tính pháp lý và nội dung các loại văn bản, giấy tờ cần có trong hồ sơ theo quy định trước khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.
+ Bước 2: Cán bộ chuyên trách của Phòng chuyên môn tiếp nhận, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình Giám đốc Sở quyết định cho phép tổ chức HNHTQT.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hoặc bộ phận Văn thư của Sở Ngoại vụ.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Đối với cơ quan, tổ chức trong nước:
+ Văn bản xin phép tổ chức HNHTQT; văn bản xin phép cần nêu rõ: mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức, địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có), thành phần tham gia tổ chức (cơ quan trong nước, cơ quan nước ngoài, cơ quan tài trợ, v.v), thành phần tham dự (số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu trong nước, đại biểu nước ngoài) và nguồn kinh phí;
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan (cơ quan đối tác, cơ quan phối hợp, v.v).
* Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài:
+ Văn bản xin phép tổ chức HNHTQT, văn bản xin phép cần nêu rõ: mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức HNHTQT, địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có), thành phần tham gia tổ chức, thành phần đại biểu tham dự (số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu trong nước, đại biểu nước ngoài).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 10 ngày làm việc.
Các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, quá thời hạn đó, nếu không có văn bản trả lời thì được coi là đồng ý.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

Sở Ngoại vụ.

Kết quả thực hiện

Văn bản cho phép tổ chức HNHTQT.

Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

- Quyết định 122/2001/QĐ-TTg ngày 21/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;
- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh;
- Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 11/5/2006 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ thực hiện một số nhiệm vụ hoạt động đối ngoại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi./.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​