English Thứ Bảy, 25-01-2020, 01:15 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117210807
Đang online: 160
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục Xác nhận thành lập Văn phòng điều hành (VPĐH) công trình, dự án của nhà thầu nước ngoài

Lĩnh vực Lãnh sự
Trình tự thực hiện
- Đối với nhà thầu nước ngoài: Sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép thầu xây dựng, nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị xác nhận thành lập VPĐH công trình, dự án tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc bộ phận Văn thư của Sở Ngoại vụ.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc bộ phận Văn thư thẩm tra nội dung và tính pháp lý các loại văn bản, giấy tờ cần có trong hồ sơ theo quy định trước khi tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không phù hợp theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

+ Bước 2: Cán bộ chuyên trách của Phòng chuyên môn tiếp nhận, xử lý hồ sơ, dự thảo Văn bản trình Lãnh đạo Sở ký xác nhận thành lập VPĐH công trình, dự án của nhà thầu nước ngoài;.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hoặc bộ phận Văn thư, Sở Ngoại vụ.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị xác nhận thành lập VPĐH công trình, dự án tại Quảng Ngãi;

+ Bản sao có chứng thực Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp;

+ Quyết định hoặc Thư bổ nhiệm/ủy nhiệm hợp pháp người làm Trưởng đại diện VPĐH công trình, dự án tại Quảng Ngãi của nhà thầu nước ngoài (bản tiếng nước ngoài và bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực);

+ Đại diện của nhà thầu nước ngoài đi làm thủ tục phải có Giấy giới thiệu của nhà thầu, kèm theo bản phôtô CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp tư vấn đi làm thay thì phải có Giấy ủy quyền của nhà thầu nước ngoài.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

Sở Ngoại vụ.

Kết quả thực hiện

Văn bản xác nhận.

Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị xác nhận thành lập Văn phòng điều hành công trình tại Quảng Ngãi (theo mẫu đính kèm).

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam;

- Thông tư 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

Mau III.1.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​