English Thứ Bảy, 25-01-2020, 00:43 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117209305
Đang online: 224
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục Cấp phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (ABTC)

Lĩnh vực Xuất Nhập cảnh
Trình tự thực hiện
- Đối với cá nhân, tổ chức doanh nghiệp:Nộp hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc bộ phận Văn thư của Sở Ngoại vụ.
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1:Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ trước khi nhận. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.
+ Bước 2: Cán bộ chuyên trách của Phòng chuyên môn tiếp nhận, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở ký đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép sử dụng thẻ ABTC.
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận Văn thư hoặc Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Ngoại vụ.
- Người đại diện đi làm thủ tục phải có Giấy giới thiệu của doanh nghiệp, xuất trình Giấy CMND hoặc các giấy tờ tùy thân có giá trị thay thế khác.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC của doanh nghiệp gồm các nội dung chính: Thông tin cá nhân của doanh nhân (họ và tên, chức vụ); mục đích xin cấp phép sử dụng thẻ ABTC; tên nước thành viên khối APEC mà doanh nhân hoặc doanh nghiệp có quan hệ đối tác; tên và địa chỉ của đối tác;
+ Lý lịch trích ngang của doanh nhân (có xác nhận của Công ty);
+ Bản sao có chứng thực Quyết định bổ nhiệm chức vụ của doanh nhân hoặc Biên bản họp Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên (đối với các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT/HĐTV);
+ Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư;
+ Báo cáo trong vòng 01 năm gần nhất về tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực hợp tác đầu tư kinh doanh giữa doanh nghiệp với các đối tác ở các nước vùng lãnh thổ thuộc APEC;
+ Bản phôtô Hộ chiếu hợp lệ (còn hạn sử dụng) của doanh nhân, kèm theo Hộ chiếu gốc để đối chiếu.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ làm thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh (kèm theo dự thảo văn bản cho phép của Chủ tịch) xem xét, quyết định cho phép sử dụng thẻ ABTC.
- Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Sở Ngoại vụ.

Kết quả thực hiện

Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC.

Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;
- Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an Hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​