English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:54 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117339496
Đang online: 142
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Hồ sơ thủ tục đoàn ra

Lĩnh vực Xuất Nhập cảnh
Trình tự thực hiện
- Đối với cơ quan, đơn vị đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài: Nộp hồ sơ đề nghị cử CB, CC, VC đi công tác nước ngoài tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc Bộ phận Văn thư, Sở Ngoại vụ.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc Bộ phận Văn thư kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Bước 2:Cán bộ chuyên trách làm thủ tục, dự thảo văn bản trình Giám đốc Sở quyết định cử CB, CC, VC đi công tác nước ngoài (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Ngoại vụ); hoặc làm thủ tục đề nghị Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử CB, CC, VC đi công tác nước ngoài (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh).
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ hoặc bộ phận Văn thư, Sở Ngoại vụ.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Thư mời của các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc của các cơ quan, Ban ngành, Hội, Đoàn thể các cấp trong nước;

+ Công văn thống nhất đề nghị cử CB, CC, VC đi công tác nước ngoài của cơ quan chủ quản (Sở, Ban ngành, Hội, Đoàn thể, UBND các huyện, thành phố). Nội dung công văn cần nêu rõ mục đích, thời gian, nước đến, nguồn kinh phí và nhân sự của đoàn được đề nghị cử đi công tác nước ngoài;

+ Trích ngang lý lịch của CB,CC,VC được đề nghị cử đi công tác nước ngoài (theo mẫu);

+ Trường hợp các cơ quan, đơn vị tự tổ chức Đoàn đi nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài thì phải có đề án, chương trình, nội dung cụ thể, được cơ quan cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ chuyên trách làm thủ tục trình Lãnh đạo Sở quyết định (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở) hoặc làm thủ tục đề nghị Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh). Trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Sở Ngoại vụ.

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Trích ngang lý lịch (theo mẫu đính kèm)

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 287/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi bổ sung Điều 10 và Điều 11 Quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Mau II.1.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​