English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:11 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117338469
Đang online: 168
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục Đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực Hoạt động phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)
Trình tự thực hiện
- Đối với tổ chức PCPNN đăng ký hoạt động: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động, tổ chức PCPNN phải hoàn thành thủ tục đăng ký tại Sở Ngoại vụ.
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1: Cán bộ chuyên trách tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
+ Bước 2:Cán bộ chuyên trách của Phòng chuyên môn tiếp nhận, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình Giám đốc Sở xem xét, chuẩn y.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Tổ Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Văn bản đề nghị xác nhậnGiấy đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi;
+ Giấy đăng ký hoạt động (theo mẫu quy định).
- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

Sở Ngoại vụ.

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận.

Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đăng ký hoạt động (theo mẫu đính kèm).

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 340/TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
- Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
- Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 11/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ thực hiện một số nhiệm vụ hoạt động đối ngoại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Mau I.1.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​