English Thứ Bảy, 25-01-2020, 00:11 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117207749
Đang online: 241
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục cấp xe lăn cho trẻ em tàn tật

Lĩnh vực Bảo trợ XH và bảo vệ chăm sóc TE
Trình tự thực hiện
a) Về trình tự thực hiện:
- Đối với cá nhân:
+ Gia đình có người bị khuyết tật vận động làm đơn gửi về Phòng Lao động- Thương binh và xã hội địa phương đề nghị hỗ trợ xe lăn. Đơn xin xe lăn có xác nhận của địa phương nơi cư trú.
+ Gửi kèm 01 ảnh toàn thân 9x 12 của người khuyết tật.
Đối với cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:
Phòng Lao động các huyện, thành phố tổng hợp gửi danh sách và hồ sơ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp báo cáo Sở, tham mưu UBND tỉnh và gửi văn bản làm việc với đơn vị tài trợ để tiếp nhận xe lăn và tổ chức cấp phát.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.
Cách thức thực hiện

Gia đình có người khuyết tật có nhu cầu xin xe lăn có thể tự liên hệ trức tiếp đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ngãi hoặc thông qua cán bộ chuyên trách địa phương để đăng ký xin xe lăn và làm thủ tục theo yêu cầu của nhà tài trợ.​

Thành phần hồ sơ

​            - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin xe lăn có xác nhận của chính quyền địa phương.
       + 01 Ảnh toàn thân 9x12.
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

01 tháng sau khi nhân được đơn yêu cầu sẽ có hồi đáp.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

​           - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí

 Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Không.

Yêu cầu hoặc điều kiện

 Không.

Căn cứ pháp lý

​              Cơ sở để thực hiện thủ tục hành chính được căn cứ theo:

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đồng ý cho phép tiếp nhận xe lăn do (các đơn vị tổ chức, cá nhân tài trợ..).
- Tờ trình của Sở Ngoại vụ gửi UBND tỉnh về việc cho phép Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp nhận viện trợ của (các tổ chức, cá nhân...).

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​