English Chủ Nhật, 26-01-2020, 19:42 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117341176
Đang online: 158
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục tiếp nhận vào trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công

Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện

         a) Về trình tự thực hiện:

- Đối với cá nhân:
 Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1: Trên cơ sở nguồn kinh phí do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thông báo và số đối tượng người có công của từng huyện, thành phố. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội giao chỉ tiêu điều dưỡng hàng năm cho các huyện, thành phố. Các huyện, thành phố lập danh sách kèm văn bản đề nghị nộp tại Phòng Người có công.
+ Bước 2: Phòng Người có công kiểm tra danh sách đối tượng.
+ Bước 3: Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ra quyết định điều dưỡng.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.

Cách thức thực hiện

Công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.​


Thành phần hồ sơ

​           - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Danh sách kèm văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

Thời gian giải quyết trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.


Đối tượng thực hiện

 Cá nhân.


Cơ quan thực hiện

​           - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp:
+ Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh)
+ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí

 Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Không.

Yêu cầu hoặc điều kiện

Tại điều Điều 1 Nghị định số 176/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ về việc thi hành pháp lệnh danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Yêu cầu về điều kiện:

- Điều dưỡng mỗi năm một lần:
+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.
+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.
+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (gọi chung là thương binh), bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang sống tại gia đình)
+ Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”.
- Điều dưỡng luân phiên 05 năm một lần:
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ;
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến;
+ Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến;
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
+ Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật dưới 81% đang sống tại gia đình;
+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.
Căn cứ pháp lý

Nghị định số 176/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ về việc thi hành pháp lệnh danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

 

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​