English Chủ Nhật, 26-01-2020, 19:10 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117339910
Đang online: 146
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện

         a) Về trình tự thực hiện:

- Đối với cá nhân:
 Nộp và nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp hồ sơ tại Phòng Người có công.
+ Bước 2: Phòng Người có công kiểm tra tính pháp lý, xét duyệt hồ sơ. Qua kiểm tra, nếu:
Hồ sơ chưa đầy đủ tính pháp lý hoặc nội dung sai sót, không đủ điều kiện thì chuyển trả lại cho đơn vị nộp hồ sơ để hoàn chỉnh theo qui định hoặc trả lại cho cấp xã.
+ Bước 3: Lập thủ tục báo cáo Ban Thi đua- Khen thưởng thương tỉnh để trình UBND tỉnh trình Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước quyết định)
+ Bước 4: Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ra Quyết định trợ cấp ưu đãi.
+ Bước 5: Chuyển quyết định và phiếu trợ cấp cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.
Cách thức thực hiện

Công dân nộp và nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.​

Thành phần hồ sơ

​           - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai của đối tượng hoặc thân nhân.
+ Biên bản họp thống nhất giao người kê khai hồ sơ và đứng nhận trợ cấp (áp dụng cho đối tượng truy tặng).
+ Biên bản xác minh của địa phương cấp xã, huyện;
+ Biên bản họp xét của quân dân chính cấp thôn;
+ Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp xã;
+ Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã kèm danh sách;
+ Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt cấp huyện;
+ Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện kèm danh sách;
Số lượng hồ sơ: 06 bộ.
Thời hạn giải quyết

Đối với các bước công việc thực hiện ở cấp tỉnh thời gian giải quyết trong vòng 60 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (số lượng hồ sơ dưới 300).

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

​            - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan phối hợp:
+ Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
+ Bộ Chỉ huy sự tỉnh;
+ Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng)
+ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
+ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Kết quả thực hiện

​           - Quyết định hành chính.

- Phiếu trợ cấp.
Lệ phí

 Không.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đối tượng tự viết tay không có mẫu.

Yêu cầu hoặc điều kiện

Tại điều Điều 1 Nghị định số 176/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ về việc thi hành pháp lệnh danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Qui định: Những Bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có 2 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ;
-Có 2 con mà cả 2 con là liệt sỹ hoặc chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ;
- Có từ 3 con trở lên là liệt sỹ;
- Có 1 con là liệt sỹ, chồng và bản thân là liệt sỹ.
Căn cứ pháp lý

          - Pháp lệnh qui định danh hiệu Vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ngày 29/8/1994 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 - Nghị định số 176/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ về việc thi hành pháp lệnh danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​