English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:38 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117339123
Đang online: 151
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện
a) Về trình tự thực hiện:
- Đối với cá nhân:
 Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, thành phố.
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1: Tiếp nhận danh sách đề nghị từ UBND cấp huyện.
+ Bước 2: Phòng Người có công kiểm tra các thông tin liên quan đến liệt sĩ cần được cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công.
- Nếu thông tin chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì chuyển trả lại cho UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội) để hoàn chỉnh theo qui định)
+ Bước 3: Tổ chức viết lại Bằng, tổng hợp danh sách tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ (gửi về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) để thực hiện việc cấp lại Bằng.
+ Bước 4: Tiếp nhận Bằng Tổ quốc ghi công đã được hoàn chỉnh do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chuyển đến. Tổng hợp, chuyển Bằng Tổ quốc ghi công đã hoàn chỉnh cho Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội để cấp phát cho thân nhân liệt sĩ.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.

Cách thức thực hiện

Đối tượng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, thành phố.​

Thành phần hồ sơ

​           - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị của thân nhân liệt sĩ.
+ Danh sách, kèm văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Số lượng hồ sơ: 01bộ.
Thời hạn giải quyết

​           - Lập thủ tục trình Bộ trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận danh sách từ cấp huyện.

- Lập thủ tục chuyển Bằng về cấp huyện trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Bằng từ Bộ chuyển về.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

​            - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp:
+ Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan.
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan.
+ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện liên quan.
Kết quả thực hiện

 Bằng Tổ Quốc ghi công.


Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Đơn xin cấp lại bằng tự viết.

Yêu cầu hoặc điều kiện

Tại Tiết b, điểm 7, Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng qui định: Bằng Tổ quốc ghi công bị hư hỏng, rách nát, mối mọt hoặc thất lạc).

Căn cứ pháp lý

            - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

 - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
 - Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

 

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​