English Thứ Sáu, 24-01-2020, 23:15 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117205271
Đang online: 235
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục giải quyết chế độ cho Thanh niên xung phong

Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện
a) Về trình tự thực hiện:
- Đối với cá nhân:
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, quyết định trợ cấp của UBND tỉnh từ Tỉnh đoàn.
+ Bước 2: Phát hành trợ cấp và chuyển về về Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.
Cách thức thực hiện

Đối tượng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã.​

Thành phần hồ sơ

​           - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Danh sách và Quyết định trợ cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

 Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, quyết định giải quyết trợ cấp của Chủ tịch UBND tỉnh.


Đối tượng thực hiện

 Cá nhân.


Cơ quan thực hiện

​          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp:
+ Ủy ban nhân dân cấp xã (Đoàn cấp xã).
+ Huyện, thành đoàn.
+ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
+ Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tỉnh Đoàn.
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí

 Không.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Không.


Yêu cầu hoặc điều kiện

 Không.


Căn cứ pháp lý

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​