English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:14 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117338512
Đang online: 164
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục công nhận liệt sĩ

Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện

          a) Về trình tự thực hiện:

- Đối với cá nhân:
 Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị từ Ủy  ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị (đối tượng thuộc  Ủy  ban nhâ dân cấp tỉnh,  Ủy  ban nhân dân cấp huyện quản lý).
+ Bước 2: Phòng Người có công kiểm tra, thẩm định tính pháp lý và các thủ tục, giấy tờ hồ sơ theo qui định của pháp luật.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì chuyển trả lại cho UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội) để hoàn chỉnh theo qui định)
+ Bước 3: Lập bản trích lục, tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công (gửi về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) cho liệt sĩ.
+ Bước 4: Tiếp nhận Bằng Tổ quốc ghi công từ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chuyển đến. Lập phiếu lập sổ, quyết định trợ cấp chuyển về Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.

Cách thức thực hiện

Đối tượng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại  Ủy  ban nhân dân cấp xã.​


Thành phần hồ sơ

​         - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị công nhận liệt sĩ (do thân nhân liệt sĩ viết tay).
+ Biên bản họp xét của Quân Dân Chính thôn, ấp, Tổ (nếu có),
+ Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp xã hoặc hội nghị của cơ quan (nếu người hy sinh là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các Sở, Ban ngành; UBND từ cấp xã trở lên);
+ Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp huyện.
+ Giấy báo tử liệt sĩ;
+ Tờ khai của thân nhân liệt sĩ (theo mẫu).
+ Giấy chứng nhận tình hình thân nhân trong gia đình liệt sĩ (theo mẫu).
Trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát:
+ Nếu thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì phải có Giấy xác nhận của cơ sở y tế.
+ Nếu thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81% thì phải có Bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc Bệnh viện cấp tỉnh trở lên.
Lưu ý: Không áp dụng đối với thương binh B.
+ Quyết định trợ cấp.
+ Phiếu lập sổ.
 - Số lượng hồ sơ: 01bộ.
Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

​           - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động- Thương binh  và Xã hội Quảng Ngãi.
- Cơ quan phối hợp:
+  Ủy  ban nhân dân cấp xã.
+  Ủy  ban nhân dân cấp huyện.
+  Ủy  ban nhân dân cấp tỉnh.
+  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
+  Cơ quan, đơn vị liên quan.
Kết quả thực hiện

             - Quyết định hành chính.

 - Phiếu trợ cấp.
Lệ phí

 Không.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai

​           - Giấy báo tử (mẫu số 3-LS1).

- Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ (mẫu số 3-LS2).
- Tờ khai của thân nhân liệt sĩ (theo mẫu).
Theo Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công.
Yêu cầu hoặc điều kiện

Theo qui định tại Mục II, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.Yêu cầu về điều kiện:

 - Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 3 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 (sau đây gọi chung là Nghị định) phải có Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giao nhiệm vụ cấp.
- Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 của Nghị định phải có Biên bản xảy ra sự việc do cơ quan quản lý người hy sinh hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự việc lập. Trường hợp dũng cảm đấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu án không xử).
- Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị định phải có Giấy xác nhận hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn do Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp người hy sinh cấp:
+ Bộ đội biên phòng do Đồn trưởng biên phòng cấp.
+ Công an do Trưởng Công an cấp huyện cấp.
+ Quân nhân do Chỉ huy trưởng quân sự cấp huyện cấp.
+ Các trường hợp khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp.
- Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị định phải có Giấy xác nhận chết do vết thương tái phát của cơ sở y tế kèm theo hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (gọi chung là thương binh) có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (không áp dụng đối với thương binh B).
Đối với thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80% phải có Bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh trở lên kèm theo hồ sơ thương binh (không áp dụng đối với thương binh B).
Căn cứ pháp lý

            - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

 - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
 - Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với các mạng.

 

Mau VII.12.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​