English Thứ Sáu, 24-01-2020, 23:32 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117206057
Đang online: 248
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Đăng ký kiểm định phương tiện đo

Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Trình tự thực hiện
a. Trình tự thực hiện:
Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm định phương tiện đo (PTĐ) theo 2 cách:
- Tổ chức, cá nhân mang PTĐ trực tiếp đến Chi cục để kiểm định:
+ Phòng Quản lý đo lường nhận và hẹn trả PTĐ.
+ Kiểm định PTĐ.
+ Trả PTĐ, Giấy chứng nhận kiểm định (nếu PTĐ đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường).
- Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm định PTĐ tại đơn vị mình:
+ Trực tiếp đến đăng ký kiểm định tại Chi cục, đăng ký qua điện thoại hoặc fax.
+ Phòng Hành chính - Tổng hợp ghi vào sổ và chuyển đến phòng Quản lý đo lường.
+ Phòng Quản lý Đo lường lên kế hoạch kiểm định và thông báo đến tổ chức, cá nhân kế hoạch kiểm định (trong 10 ngày kể từ ngày tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm định).
+ Thực hiện việc kiểm định.
+ Trả Giấy chứng nhận kiểm định (nếu PTĐ đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường) tại Chi cục hoặc qua đường bưu điện.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đăng ký kiểm định.
- Số lượng hồ sơ: 01 bản gốc.

Thời hạn giải quyết

- Đối với tổ chức, cá nhân mang PTĐ trực tiếp đến Chi cục, thời hạn giải quyết trong 10 ngày làm việc.
- Đối với tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm định PTĐ tại đơn vị mình, thời hạn giải quyết trong 10 ngày kể từ ngày Chi cục thông báo kế hoạch kiểm định.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận.

Lệ phí

(theo phụ lục 1)
(Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng).

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh Đo lường số 16/1999/PL-UBTVQH 10 ngày 06/10/1999;
- Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
- Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”;
- Quyết định 163/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2008 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi./.

Phụ lục 1.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​