English Thứ Bảy, 25-01-2020, 01:02 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117210510
Đang online: 175
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo

Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo:

+ Cá nhân, tổ chức khiếu nại, tố cáo phải có đơn (hoặc bản ghi lời tố cáo) và các chứng cứ có liên quan khác gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ. Đơn khiếu nại, tố cáo phải nêu rõ họ, tên, địa chỉ, nội dung khiếu nại, tố cáo.

+ Trường hợp cá nhân, tổ chức đến Sở để khiếu nại, tố cáo trực tiếp phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân và được người có trách nhiệm tiếp nhận ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại, tố cáo và có chữ ký của người khiếu nại, tố cáo.

- Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo:

+ Đối với đơn khiếu nại: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 (được sửa đổi năm 2004, 2005), người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

+ Đối với đơn tố cáo: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, Sở Khoa học và Công nghệ phải thụ lý giải quyết; trong trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở Khoa học và Công nghệ chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu hoặc hướng dẫn công dân đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

- Trả kết quả:

Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận và vào sổ theo dõi tất cả đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân gửi đến Sở, trong thời hạn 10 ngày sẽ trả kết quả về việc thụ lý giải quyết hay không thụ lý; trường hợp cá nhân, tổ chức đến Sở để gửi đơn khiếu nại, tố cáo được cấp Giấy biên nhận.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn khiếu nại, tố cáo (Có chữ ký trực tiếp).

- Các chứng cứ và tài liệu khác có liên quan (Bản chính hoặc bản sao có công chứng).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ​

Thời hạn giải quyết

- Đối với đơn khiếu nại:

+ Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày. Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết là 45 đến 60 ngày.

+ Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày. Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết là 60 đến 70 ngày.

- Đối với đơn tố cáo:

+ Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Kết quả thực hiện

- Quyết định hành chính.

- Kết luận về nội dung tố cáo.

Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

- Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 thông qua ngày 15/6/2004 và có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2004;

- Luật Khiếu nại, Tố cáo được Quốc hội Nước CHXHCNVN khoá X, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 01/12/1998, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/1999;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo ngày 15/6/2004, có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/6/2005;

- Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

- Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/8/1999 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo;

- Nghị định số 62/2002/NĐ-CP ngày 14/6/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/1999/NĐ-CP .

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​