English Thứ Sáu, 24-01-2020, 23:32 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117206041
Đang online: 247
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
Trình tự thực hiện

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức, cá nhân.

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, hướng dẫn bổ sung theo quy định.

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

- Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng.

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở.

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (bản chính);

Phiếu khai báo về các thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép trước (bản chính);

Bản báo cáo tình hình ATBX trong thời hạn của giấy phép trước (bản chính);

- Giấy phép sắp hết hạn (bản sao).

*  Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).​

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ.

Kết quả thực hiện

Giấy phép.

Lệ phí

- Lệ phí cấp giấy gia hạn giấy phép: 100.000 đồng.

- Phí thẩm định thu bằng 25% mức thu phí thẩm định an toàn bức xạ cấp giấy phép mới.

(Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ).

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (Mẫu 07/ATBX-CP).

Phiếu khai báo về các thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép trước.

Yêu cầu hoặc điều kiện

- Đã nộp lệ phí cấp giấy gia hạn theo quy định.

- Đảm bảo các điều kiện về an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

- Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ;

- Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ;

- Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- TCVN 6561:1999.

Mau 07-ATBX-CP.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​