English Chủ Nhật, 26-01-2020, 19:29 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117340329
Đang online: 155
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức, cá nhân.

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, hướng dẫn bổ sung theo quy định.

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

- Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng.

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở.

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (theo phụ lục V).

+ Báo cáo đầu tư/Báo cáo nghiên cứu khả thi (bản sao có công chứng).

+ Hợp đồng chuyển giao công nghệ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng).

+ Các tài liệu liên quan khác (bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ (có ít nhất 01 bộ gốc).​

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận.

Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Theo phụ lục V ban hành theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 (Có mẫu kèm theo).

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

- Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Nghị định số 81/2002/NĐ-CP, ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Phụ lục V.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​