English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:26 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117338843
Đang online: 153
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện

       a. Trình tự thực hiện:

      - Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức
     + Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, hướng dẫn bổ sung theo quy định.
     + Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn
      - Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ
     + Thẩm định hồ sơ
     + Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng
    - Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở
    - Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả
     - Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

           * Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (theo mẫu 1)
- Dự án sản xuất kinh doanh (theo mẫu 2)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng )
- Bảng kê khai thuế TNDN (theo mẫu 3)
- Bảng kê khai tài sản cố định (theo mẫu 4)
* Lưu ý cần chứng minh việc sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN có đính kèm các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN.
* Số lượng hồ sơ: 05 hồ sơ (01 hồ sơ gốc và 04 hồ sơ photo)

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận

Lệ phí

​Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

          - Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo mẫu 1)

- Mẫu dự án sản xuất kinh doanh(theo mẫu 2)
- Bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(theo mẫu 3)
- Bảng thống kê tài sản cố định(theo mẫu 4)
(Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ).

Yêu cầu hoặc điều kiện

​Không

Căn cứ pháp lý

          - Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000;

- Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ;
- Thông tư số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.

Mau 1, Mau 2, Mau 3, Mau 4.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​