English Chủ Nhật, 26-01-2020, 19:28 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117340240
Đang online: 153
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện

a. Trình tự thực hiện:

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức
+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, hướng dẫn bổ sung theo quy định.
+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn
- Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ
+ Thẩm định hồ sơ
+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng
- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở
- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả
- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức.
 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện (Mẫu 6).
- Quyết định thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện (Quy định rõ nội dung, phạm vi hoạt động).
- Hồ sơ về Trưởng Chi nhánh, Văn phòng đại diện bao gồm:
+ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức KH và CN của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập).
+ Lý lịch khoa học tương tự (Mẫu 4). Đối với Chi nhánh, Văn phòng đại diện do cá nhân thành lập, Lý lịch khoa học do cá nhân khai.
+ Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (có công chứng Nhà nước).
+ Sơ yếu lý lịch của bản thân có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
Người đứng đầu tổ chức KH và CN không phải là công dân Việt Nam phải có văn bản xác nhận tư cách pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch cấp.
- Văn bản về trụ sở Chi nhánh, Văn phòng đại diện (Quyết định giao đất; Giấy phép xây dựng hoặc quyết định giao trụ sở của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính). Đối với tổ chức KH và CN không phải của Nhà nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:
+ Giấy tờ xác nhận tổ chức KH và CN là chủ sở hữu địa điểm làm trụ sở chính.
+ Hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở chính và tự chịu trách nhiệm về giá trị pháp lý của hợp đồng thuê, mượn đó.
- Bản sao (có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH và CN của tổ chức KH và CN.
* Số lượng hồ sơ:02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao)

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận.

Lệ phí

​Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

          - Lý lịch khoa học tương tự ( Mẫu 4 );

- Đơn đăng ký hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện (Mẫu 6).
(Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ KH và CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ).

Yêu cầu hoặc điều kiện

​Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000;

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ KH và CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

Mau 4, Mau 6.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​