English Thứ Bảy, 25-01-2020, 01:00 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117210428
Đang online: 179
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch (đối với giáo dục thường xuyên)

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Trình tự thực hiện

I. Trình tự thực hiện:

1. Đối với cá nhân:
-         Bước 1: Khi muốn đề nghị điềuchỉnhvănbằng, chứngchỉdocảichínhhộtịch phải có đơn xin điều chỉnh, có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu).
o       Quyết định cải chính hộ tịch và các giấy tờ khác (nếu có)
o       Chuẩn bị ảnh (3x4) để đóng dấu nổi của Sở Giáo dục và Đào tạo.
o       Khi đi nhận bản sao (hoặc bằng được cấp lại) phải mang theo học bạ cấp trung học phổ thông (có ảnh) hoặc giấy chứng minh nhân dân để xác định ảnh được dán vào bản sao hoặc bằng được cấp lại là đúng với đơn của người đề nghị
-         Bước 2: Nộp đơn đề nghị cho Sở Giáo dục và Đào tạo – số 58, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vào thứ 2, thứ 4 hằng tuần.
2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
-         Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo 1 cửa trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân làm lại hoàn chỉnh.
o       Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
o       Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào thứ 2, thứ 4 hằng tuần.
-         Bước 2: sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận 1 cửa sẽ chuyển cho phòng chức năng để kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ lưu tại Sở. Nếu hồ sơ chính xác sẽ tiến hành in lại bằng mới hoặc in bản sao, trình lãnh đạo ký, vào sổ
-         Thời gian trả kết quả: vào thứ 6 trong tuần.
o       Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30
o       Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-         Đơn xin điềuchỉnhvănbằng, chứngchỉdocảichínhhộtịch, có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn hoặc (theo mẫu quy định)
-         Học bạ có dán ảnh hoặc chứng minh nhân dân.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

-         Tiếp nhận hồ sơ vào thứ 2, thứ 4 hằng tuần

-         Thời gian trả kết quả: vào thứ 6 trong tuần.
-         Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30
-         Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

Đối tượng thực hiện

​Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan phối hợp: Công an các xã, phường, thị trấn; giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, giám đốc trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp và thủ trưởng các đơn vị có dạy bổ túc trung học phổ thông.

Kết quả thực hiện

​Bằng

Lệ phí


Mẫu đơn, mẫu tờ khai

​Có

Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý

-         Quyết định số 52/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ thông, giáo dục trung học chuyên nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học;

-         Công văn số 6025/THPT ngày 17/7/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát bằng trung học cơ sở và trung học phổ thông;
-         Công văn số 6477/GDTX ngày 30/7/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát bằng Bổ túc trung học phổ thông, Bổ túc trung học cơ sở.

Don xin dieu chinh bang TN BT THPT.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​