English Thứ Tư, 22-01-2020, 06:51 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117001574
Đang online: 174

Thủ tục hành chính (169 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
2Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
3Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
4Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
5Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
6Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
7Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
8Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
9Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
10Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
11Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
12Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
13Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
14Hồ sơ thẩm định, đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt trữ lượng báo cáo kết quả thăm dò hoạt động khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
15Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
16Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
17Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
18Trả lại giấy phép chế biến khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
19Giấy phép chế biến khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
20Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
123456789

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​