English Thứ Tư, 11-12-2019, 13:17 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114164363
Đang online: 259

Thủ tục hành chính (169 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
2Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
3Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
4Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
5Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
6Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
7Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
8Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
9Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
10Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
11Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
12Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
13Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
14Hồ sơ thẩm định, đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt trữ lượng báo cáo kết quả thăm dò hoạt động khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
15Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
16Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
17Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
18Trả lại giấy phép chế biến khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
19Giấy phép chế biến khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
20Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
123456789

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​