English Thứ Bảy, 14-12-2019, 07:04 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114318843
Đang online: 132

Thủ tục hành chính (126 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục kiếm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thu mua và thu mua nguyên liệu thuỷ sản không sơ chế, cảng cá, chợ cá, cơ sở sản xuất nước đá có phục vụ cho chế biến, bảo quản Sở Nông nghiệp và PTNTThủy sản
2Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (tàu cá, cảng cá, chợ cá, cơ sở sản xuất nước đá có phục vụ cho chế biến, bảo quản thủy sản, cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản, cơ sở ..Sở Nông nghiệp và PTNTThủy sản
3Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (tàu cá, cảng cá, chợ cá, cơ sở sản xuất nước đá có phục vụ cho chế biến, bảo quản thủy sản, cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản, cơ sở lưu giữ đóng gói thủy sản phục vụ...Sở Nông nghiệp và PTNTThủy sản
4Thu hồi rừng đối với các trường hợp: Rừng được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn (quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng) thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (đối với chủ rừng là tổ chức trong nước,...Sở Nông nghiệp và PTNTKiểm lâm
5Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện...Sở Nông nghiệp và PTNTKiểm lâm
6Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, gia cầm và ong (đăng ký hoạt động từ 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Sở Nông nghiệp và PTNTChăn nuôi
7Miễn giảm giám sát hoạt động đối với giá Tổ chức chứng nhận sản hẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm được chỉ định có chứng chỉ công nhận (đối với Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực...Sở Nông nghiệp và PTNTTrồng trọt
8Cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, các nước ngọt thuộc Phương án hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông nghiệp, nông thônSở Nông nghiệp và PTNTThủ tục khác
9Công nhận làng nghề truyền thốngSở Nông nghiệp và PTNTThủ tục khác
10Thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thốngSở Nông nghiệp và PTNTThủ tục khác
11Công nhận làng nghềSở Nông nghiệp và PTNTThủ tục khác
12Công nhận nghề truyền thốngSở Nông nghiệp và PTNTThủ tục khác
13Cấp chứng nhận đạt điều kiện nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vữngSở Nông nghiệp và PTNTThủy sản
14Cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sảnSở Nông nghiệp và PTNTThủy sản
15Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).Sở Nông nghiệp và PTNTThủy sản
16Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt.Sở Nông nghiệp và PTNTKiểm lâm
17Giao nộp gấu cho nhà nướcSở Nông nghiệp và PTNTKiểm lâm
18Cấp giấy phép vận chuyển gấu.Sở Nông nghiệp và PTNTKiểm lâm
19Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, các loài động vật, thực vật hoang dã thông thường.Sở Nông nghiệp và PTNTKiểm lâm
20Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II và III của Công ước CITES.Sở Nông nghiệp và PTNTKiểm lâm
1234567

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​