English Thứ Tư, 11-12-2019, 12:19 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114162140
Đang online: 274

Thủ tục hành chính (6 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục Cấp phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế (HNHTQT)Sở Ngoại vụThông tin đối ngoại
2Thủ tục Cấp phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (ABTC)Sở Ngoại vụXuất Nhập cảnh
3Thủ tục Xác nhận thành lập Văn phòng điều hành (VPĐH) công trình, dự án của nhà thầu nước ngoàiSở Ngoại vụLãnh sự
4Hồ sơ thủ tục đoàn raSở Ngoại vụXuất Nhập cảnh
5Thủ tục Đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnhSở Ngoại vụHoạt động phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)
6Thủ tục Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, dự án PCPNNSở Ngoại vụHoạt động phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​