English Thứ Tư, 22-01-2020, 05:49 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116997895
Đang online: 168

Thủ tục hành chính (22 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Sơ tuyển giải thưởng chất lượng Quốc giaSở Khoa học và Công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
2Đăng ký kiểm định phương tiện đoSở Khoa học và Công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
3Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
4Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáoSở Khoa học và Công nghệGiải quyết khiếu nại, tố cáo
5Cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ (thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
6Cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ (X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
7Cấp lại giấy đăng ký, giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế)Sở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
8Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
9Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
10Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang trong chẩn đoán y tế).Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
11Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư ở giai đoạn xem xét cấp phép đầu tưSở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
12Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệSở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
13Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệSở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
14Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
15Chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thành lập Doanh nghiệp khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
16Thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
17Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
18Đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diệnSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
19Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
20Đăng ký thay đổi vốn theo yêu cầu của tổ chức khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
12

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​