English Thứ Tư, 11-12-2019, 12:20 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114162194
Đang online: 267

Thủ tục hành chính (22 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Sơ tuyển giải thưởng chất lượng Quốc giaSở Khoa học và Công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
2Đăng ký kiểm định phương tiện đoSở Khoa học và Công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
3Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
4Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáoSở Khoa học và Công nghệGiải quyết khiếu nại, tố cáo
5Cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ (thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
6Cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ (X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
7Cấp lại giấy đăng ký, giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế)Sở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
8Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
9Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
10Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang trong chẩn đoán y tế).Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
11Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư ở giai đoạn xem xét cấp phép đầu tưSở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
12Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệSở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
13Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệSở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
14Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
15Chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thành lập Doanh nghiệp khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
16Thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
17Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
18Đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diệnSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
19Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
20Đăng ký thay đổi vốn theo yêu cầu của tổ chức khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
12

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​